Unicode-merkistön lohkot ja niiden suomenkieliset nimet

Unicode-merkistö jakautuu lohkoihin (blocks). Tässä luetellaan ne käyttäen virallisia englanninkielisiä nimiä (Unicode 3.0 -standardin osan Code Charts mukaan) sekä kirjoittajan ehdottamia suomennoksia. Tämä sivu on osittain vanhentunut, koska Unicoden versio 4.0 lisäsi Unicode-lohkojen määrää.

Tämä sivu on laadittu lähinnä siksi, että Microsoftin käyttämistä suomennoksista monet ovat harhaanjohtavuudessaan kelvottomia. Microsoftin "suomennokset" näkyvät esimerkiksi silloin, kun tarpeeksi uudella MS Wordillä kirjoitetaan erikoismerkkejä valikon Lisää alivalikon Merkki... (engl.: Insert, Symbol...) kautta. Nimissä on jonkin verran vaihtelua Windowsin eri versioiden ja eri ohjelmienkin välillä. Se, mitkä kaikki näistä nimistä näkyvät, riippuu käytössä olevasta fontista. Jos fontiksi valitaan Arial Unicode MS, saadaan nämä kaikki näkymään.

Englanninkielinen nimiSuomenkielinen nimi (ehdotus) Microsoft-suomennos koodialue
General Scripts Area
C0 Controls and Basic Latin (ASCII) Latinalainen perusosa (Ascii)Latinalainen, perus 0000-007F
C1 Controls and Latin-1 Supplement Latinalaisen merkistön täydennys Latin-1:ksi (Latin-1:n yläosa)Latinalainen-1 0080-00FF
Latin Extended-A Latinalaisen merkistön laajennusosa A Latinalainen, laajennettu-A 0100-017F
Latin Extended-B Latinalaisen merkistön laajennusosa B Latinalainen, laajennettu-B 0180-024F
IPA Extensions IPA-täydennyksiä (IPA-laajennukset)IPA-täydennys 0250-02AF
Spacing Modifier Letters Tarkkeenomaisia erillisiä merkkejä (Tarkkeita erillisinä merkkeinä)Välinmäärityskirjaimet 02B0-02FF
Combining Diacritical Marks TarkkeitaYhdistetään diakriittiset merkit. 0300-036F
Greek Kreikkalaisia ja koptilaisia merkkejä Kreikkalainen, perus ja kreikkalaiset ja koptiset merkit0370-03FF
CyrillicKyrillisiä merkkejäKyrillinen 0400-04FF
Armenian Armenialaisia merkkejäArmenialainen 0530-058F
Hebrew Heprealaisia merkkejäHeprean laajennettu merkistö, Heprean perusmerkistö 0590-05FF
Arabic Arabialaisia merkkejäArabian perusmerkistö, Arabian laajennettu merkistö 0600-06FF
Syriac Syyrialaisia merkkejä- 0700-074F
Thaana Thaana- 0780-07BF
Devanagari DevanagariDevanagari 0900-097F
Bengali BengaliBengali 0980-09FF
Gurmukhi GurmukhiGurmukhi 0A00-0A7F
Gujarati GujaratiGujarati 0A80-0AFF
Oriya OriyaOriya 0B00-0B7F
Tamil TamilTamil 0B80-0BFF
Telugu TeluguTelugu 0C00-0C7F
Kannada KannadaKannada 0C80-0CFF
Malayalam MalayalamMalayalam 0D00-0D7F
Sinhala Sinhala- 0D80-0DFF
Thai ThaiThai 0E00-0E7F
Lao LaoLao 0E80-0EFF
Tibetan Tiibettiläisiä merkkejä- 0F00-0FBF
Myanmar Myanmar- 1000-109F
Georgian Kartvelilaisia merkkejäGeorgialainen perusmerkistö ja Georgialainen laajennettu merkistö 10A0-10FF
Hangul Jamo Hangulin jamo-merkkejäHangul Jamo 1100-11FF
Ethiopic Etiopialaisia merkkejä- 1200-137F
Cherokee Cherokee- 13A0-13FF
Unified Canadian Aboriginal Syllabics Kanadalaisia tavumerkkejä- 1400-167F
Ogham Ogham- 1680-169F
Runic Riimukirjaimia- 16A0-16F0
Khmer Khmer- 1780-17FF
Mongolian Mongolialaisia merkkejä- 1800-18AF
Latin Extended Additional Latinalaisen merkistön lisälaajennuksia Laajennettu latinalainen lisämerkistö 1E00-1EFF
Greek Extended Kreikkalaisen merkistön laajennusosa Laajennettu kreikkalainen merkistö 1F00-1FFF
Symbols Area
General Punctuation Yleisiä välimerkkejä (Välimerkkejä) Yleiset välimerkit 2000-206F
Superscripts and Subscripts Ylä- ja alaindeksejä Ylä- ja alaindeksit 2070-209F
Currency Symbols ValuuttamerkkejäValuuttasymbolit 20A0-20CF
Combining Diacritical Marks for Symbols Symbolien tarkkeita Yhdistetyt diakriittiset symbolit 20D0-20FF
Letterlike Symbols Kirjainsymboleita (Kirjaimenkaltaisia symboleita)Kirjainsymbolit 2100-214F
Number Forms Lukuilmaisuja (Lukujen muotoja)Numeromuodot 2150-218F
Arrows NuoliaNuolet 2190-21FF
Mathematical Operators Matemaattisia operaattoreitaMatemaattiset operaattorit 2200-22FF
Miscellaneous Technical Sekalaisia teknisiä merkkejä (Teknisiä merkkejä)Sekalaiset tekniset merkit 2300-23FF
Control Pictures Ohjausmerkkien symboleitaOhjausobjektikuvat 2400-243F
Optical Character Recognition OCR-merkkejäOptisten merkkien tunnistaminen 2440-245F
Enclosed Alphanumerics Ympäröityjä alfanumeerisia merkkejäSuljetut aakkosnumeeriset 2460-24FF
Box Drawing ViivapiirrosmerkkejäRuutujen piirtäminen 2500-257F
Block Elements Lohko-osiaLohkoelementit 2580-259F
Geometric Shapes Geometrisia muotojaGeometriset kuviot 25A0-25FF
Miscellaneous Symbols Sekalaisia symboleita Sekalaiset esineet 2600-26FF
Dingbats DingbatsEsineet 2700-27BF
Braille Patterns Braille-merkkejä- 2800-28FF
CJK Misc. Area (Chinese-Japanese-Korean)
CJK Radicals Supplement Lisää CJK-radikaaleja- 2E80-2EFF
Kangxi Radicals Kangxi-radikaaleja- 2F00-2FD5
Ideographic Description Characters Sanamerkkien kuvailumerkkejä- 2FF0-2FFB
CJK Symbols and Punctuation CJK-symboleita ja -välimerkkejäCJK-symbolit ja välimerkit 3000-303F
Hiragana HiraganaHiragana 3040-309F
Katakana KatakanaKatakana 30A0-30FF
Bopomofo BopomofoBopomofo 3100-312F
Hangul Compatibility Jamo Hangulin jamo-erillismerkkejäHangul-yhteensopiva Jamo 3130-318F
Kanbun KanbunCJK Sekalaiset 3190-319F
Bopomofo Extended Bopomofo-lisämerkkejä- 31A0-31BF
Enclosed CJK Letters and Months Ympäröityjä CJK-kirjaimia ja -kuukausimerkkejäSuljetut CJK-kirjaimet ja kuukaudet 3200-32FF
CJK Compatibility CJK-yhteensopivia merkkejäCJK-yhteensopivuus 3300-33FF
CJKV Ideographs Area
CJK Unified Ideographs Extension A CJK-sanamerkkien laajennus A- 3400-4DB5
CJK Unified Ideographs CJK-sanamerkkejäCJK Yhdistetyt käsitemerkit 4E00-9FFF
Yi Area
Yi Syllables Yi-tavumerkkejä- A000-A48F
Yi Radicals Yi-juurimerkkejä- A490-A4CF
Hangul Syllables Area
Hangul Syllables Hangul-tavumerkkejäHangul Ga ja Na Da Ra Ma Ba Sa Ah Ja Cha Ka Ta Pa Ha (jokaisen edessä Hangul) AC00-D7A3
Surrogates Area
High Surrogates Laajennuskoodien ykkösosia - D800-DB7F
High Private Use Surrogates Laajennuskoodien ykkösosat erilliskäyttöön- DB80-DBFF
Low Surrogates Laajennuskoodien kakkososia- DC00-DFFF
Private Use Area
Private Use Erilliskäytön lohkoHenkilökohtainen käyttöalue E000-F8FF
Compatibility Area and Specials
CJK Compatibility Ideographs CJK-yhteensopivuussanamerkkejäCJK-yhteensopivat käsitemerkit F900-FAFF
Alphabetic Presentation Forms Kirjainten tulostusmuotoja (Kirjainten esitysmuotoja)Aakkoselliset esitysmuodot FB00-FB4F
Arabic Presentation Forms-A Arabialaisten merkkien esitysmuotoja AArabialaiset esitysmuodot - A FB50-FDFF
Combining Half Marks Tarkkeiden puolikkaitaPuolimerkkien yhdistäminen FE20-FE2F
CJK Compatibility Forms CJK-yhteensopivia merkkien muotojaCJK-yhteensopivuusmuodot FE30-FE4F
Small Form Variants Pienikokoisia muunnelmiaPienimuotoiset FE50-FE6F
Arabic Presentation Forms-B Arabialaisten merkkien esitysmuotoja BArabialaiset esitysmuodot - B FE70-FEFF
Halfwidth and Fullwidth Forms Puoli- ja täyslevyisiä esitysmuotojaKapeat ja leveät muodot FF00-FFEF
Specials Erikoismerkkejä (Erityiskoodeja)Erikoiset FFF0-FFFF

Selityksiä: Nimet on pyritty valitsemaan käytännöllisiksi, niin että ne mahdollisuuksien mukaan vastaisivat käytössä olevia nimiä tai olisivat sellaisten pohjalta ymmärrettävissä. Tarkoitus on, että lohkon niminä ne olisivat erisnimiä, jotka siis kirjoitetaan isolla alkukirjaimella ja mahdollisesti erityisellä kirjasinlajilla, esim. Latinalaisen merkistön laajennus A, tai lainausmerkkeihin. Nimissä on vältetty muotoa "merkit", koska esim. "Yleiset välimerkit" voisi antaa sen virheellisen käsityksen, että kaikki yleisiksi välimerkeiksi laskettavat kuuluisivat kyseiseen lohkoon. Esimerkiksi piste ja pilkku eivät kuulu! Lisäksi muoto "merkkejä" on perusteltu senkin takia, että se jättää avoimeksi, kuuluuko johonkin merkistön myös sellaisia merkkejä, joita ei (vielä) ole otettu Unicodeen. Esimerkiksi kiinalaisista merkeistä vain osa on Unicodessa.