Tietoliikenteen tarjoamat mahdollisuudet

Tietokoneiden väliset tietoliikenneyhteydet muodostavat teknisen perustan laajalle ja erittäin nopeasti laajenevalle palvelujen tarjonnalle.

Henkilökohtainen viestintä tietoliikenneyhteyksien kautta on tunnetuimpia ja yleisimmin käytettyjä palveluja. Erityisesti tämä koskee ns. sähköpostia, jonka kautta lähetetty kirje saapuu vastaanottajan luettaville tyypillisesti muutamassa minuutissa vaikka toiselle puolelle maapalloa. Lisäksi on monissa tapauksissa mahdollista "keskustella" siten, että käyttäjän päätteellään kirjoittama teksti tulee saman tien näkyviin toisen käyttäjän kuvaruudulle.

Ryhmäviestintä voidaan eri tavoin toteuttaa sähköpostin perustella rakennetuilla palveluilla. Käyttäjä voi lähettää sähköpostiviestin useille henkilöille määrittelemänsä jakeluluettelon avulla. Voidaan myös perustaa ns. yleisiä postituslistoja, joilla sama asia hoituu kätevämmin. Osa postituslistoja on sellaisia, joille kuka tahansa voi ilmoittautua. Sellaiset listat muistuttavat monessa suhteessa varsinaisia keskusteluryhmiä.

Keskusteluryhmillä tarkoitetaan yleensä ns. news-palvelun ryhmiä. Ne ovat aihepiireittäin muodostettuja ja useimmiten avoimia: kuka tahansa voi lukea ryhmään lähetettyjä artikkeleita halutessaan, ilman mitään ilmoittautumista, ja kuka tahansa voi myös lähettää ryhmään artikkeleitaan. Lienee selvää, että avoimmuudella on haittansakin.

Suorakäyttöyhteys tarkoittaa sitä, että käyttäjä voi omasta tietokoneestaan ottaa yhteyden toiseen tietokoneeseen ja käyttää siinä toimivaa ohjelmaa. On olemassa useita palveluja, joita voi käyttää tällä tavoin hankkimatta siihen mitään erillistä lupaa. Palvelun tarkempi luonne riippuu tietysti siitä, mitä kyseinen ohjelma tekee. Esimerkkeinä mainittakoon seuraavat: pankkiasioiden hoito (ns. päätepankkiyhteydet), tiedonhaku kirjastojen tietokannoista, tiedonhaku sanakirjoista sekä tavaroiden tilaaminen (yleensä luottokorttilaskutuksella).

Informaatiojärjestelmät ovat ehkä nopeimmin kehittyvä palvelu. Tässä informaatiojärjestelmällä tarkoitetaan jossakin tietokoneessa olevaa palvelua, jolla pääsee käsiksi mitä erilaisimpiin tietoaineistoihin ja jota voi käyttää tietoliikenneyhteyksien kautta ottamatta yhteyttä kyseiseen koneeseen. Ero suorakäyttöyhteyksien kautta käytettäviin tiedonhakupalveluihin on jossakin mielessä aika pieni, mutta informaatiojärjestelmää käytetään "omassa" koneessa olevan ns. asiakasohjelman (client) kautta. Informaatiojärjestelmistä on tätä nykyä muodissa erityisesti World Wide Web, WWW. Se tarjoaa joustavan mahdollisuuden päästä käsiksi myös vanhempien järjestelmien (FTP, Gopher) tietoaineistoihin.

Informaatiojärjestelmässä oleva tieto voi olla muodoltaan tekstiä, kaavoja, kuvioita, kuvia, ääntä, elokuvaa, tietokoneohjelmia yms. Luonnollisestikin tietokoneisiin liittyvät aiheet (esim. ohjelmat ja niiden dokumentit, alan standardit sekä käyttöoppaat) ovat vahvasti edustettuina, mutta tarjonta ei suinkaan rajoitu niihin. Aivan esimerkinomaisesti sanottuna tarjolla voi olla esimerkiksi korkeakoulujen opetusohjelmia, eri alojen tutkimusraportteja, lainsäädäntöä ja sopimuksia sekä karttoja ja kuvakokoelmia.

Informaatiojärjestelmien käyttöön liittyy se ongelma, että käyttäjän voi olla vaikea saada selville, missä tietokoneessa olevassa tietoaineistossa hänen etsimänsä tieto on. Tämän helpottamiseksi on tehty toisen tason informaatiojärjestelmiä eli ohjelmia, joilla voi etsiä tietoa siitä, missä on jotakin aihetta koskevia tietoja. Sellaisia ovat mm. WAIS, Veronica ja Archie.

Kunkin edellä kuvaillun palvelun käyttö vaatii oman opettelunsa, mutta useimmiten alkuun pääsee varsin nopeasti. Tietokonealan kursseilla on yleisesti huomattu, että tietoliikennepalvelujen käytön oppiminen on paljon vaivattomampaa kuin useimpien muiden opetettujen asioihin. Esimerkiksi WWW:n käytön perusteet opitaan yleensä varttitunnissa tai nopeammin, ja myöhemmin tarvittavat lisätiedot sitten hankitaankin jo WWW:tä itseään käyttäen.


Tämä dokumentti on kirjoitettu vuonna 1994 erästä kurssia varten.

Jukka K. Korpela