Esimerkki:
Kun käyttäjän tyyliohje on näin otettu käyttöön, IE käyttää sitä, kunnes asetus
muutetaan. Selaimen sammuttaminen ei vaikuta asiaan. Jos tyyliohjetiedostoa
muutetaan, ei muutos vaikuta, ennen kuin IE sammutetaan ja käynnistetään
uudestaan taikka ainakin tyyliohjetiedosto poistetaan käytöstä ja sitten otetaan
uudestaan käyttöön. Toisin sanoen IE käyttää muistiinsa lukemaansa kopiota tyyliohjeesta.
Esimerkki tilanteesta, jossa sanan toistuminen peräkkäisten rivien alussa tai lopussa voi olla häiritsevää:
Jos kuvalinkkien havaitseminen on käyttäjälle olennaista, hän voi tyyliohjeella pakottaa
reunaviivat niiden ympärille. Seuraavassa on tyyliohje, jossa ensimmäinen sääntö pakottaa
reunaviivan ja muut asettavat sen värit.