CSS, Cascading Style Sheets

"Cascade" viittaa useiden tyylitiedostojen (dokumentin tekijän ja lukijan) yhteisvaikutukseen.

Yksinkertainen kieli, jolla voi tehdä ulkoasuun liittyviä ehdotuksia.

BLOCKQUOTE { margin-left: 40px; margin-right: 20px;
 color: red; font-style: italic; font-size: x-large } 

ehdottaa (!): lohkositaattien esityksessä on 40 pikselin vasen ja 20 pikselin oikea marginaali, ja teksti on isolla punaisella kursiivilla.

Vaikeus: tyyliehdotusten yhteensopivuus. Yksittäiset ehdotukset em. tavalla ovat erittäin riskaabeleita. (Miltä näyttää punainen punaisella? Tai vihreällä?)

CSS1 on määritelty. Tuki IE 3.0:ssa päin seiniä. IE 4.0 ja Netscape 4.0 tukevat suurin piirtein. CSS2 (laajennus) on luonnosasteella.

CSS1:ssä voi vaikuttaa seuraaviin:

WDG:llä (http://www.htmlhelp.com/) on hyvä tyylimäärittelyjen syntaksintarkistin CSSCheck.