Kielipoliisi pamputtaa Unix tietokonetta

Suomen kielessä on yleissääntönä, että sanan määritteenä oleva toinen sana on joko kiinteästi jossakin muussa sijamuodossa kuin nominatiivissa, tavallisimmin genetiivissä (esim. "pojan kirja"), tai sitten samassa sijamuodossa kuin pääsana (esim. "paksu kirja", "paksussa kirjassa" jne.). On muutamia harvoja poikkeuksia, joissa määrite on taipumattomasti nominatiivissa, esim. sellaiset tapaukset kuin "poika rukka" tai "johtaja Sarlin". Kyse on todella poikkeuksista, sillä vaikka taivutammekin "johtaja Sarlinille" niin yleissäännön eli kongruenssin mukaisesti taivutetaan "atk-keskuksen johtajalle Sarlinille".

Sellaiset yleisesti esiintyvät virheelliset kirjoitusasut kuin "Unix tietokone" tuskin johtuvat siitä, että olisi noudatettu edellä mainittujen poikkeustapausten mallia, vaan pikemminkin siitä, että on orjallisesti käännetty englannin ilmaisu "Unix computer" sana sanalta suomeksi. Englannissahan on hyvin usein sanaliitto, esimerkiksi "stone age", silloin, kuin suomessa on yhdyssana, esimerkiksi "kivikausi". Kirjoitusasu "Unix tietokone" on aivan yhtä sivistymätön kuin "tarjous jauhe liha". Oikeastaan se on sivistymättömämpikin, koska tietokonealan asiantuntijalta on oikeus edellyttää parempaa koulutuksen yleistä tasoa kuin kaupan mainosten tekstaajalta. Oikein on tietysti käyttää yhdyssanaa, johon kuuluu yhdysviiva, koska toinen osa on erisnimi: "Unix-tietokone".

Asian muistamista ehkä helpottaa, kun ajattelee, että suomen kieli on yleisluonteeltaan taivuttava kieli, jossa sanojen väliset suhteet ilmaistaan pääosin taivutuspäätteillä eikä esim. prepositioilla tai sanajärjestyksellä. Taipumattomia sanoja ovat lähinnä sellaiset apusanat kuin "ja", "jos" ja "että" sekä adverbit kuten "tänne", "kauniisti" ja "maitse". Adverbitkin ovat usein alun perin taivutusmuotoja taikka voitaisiin tulkita taivutusmuodoiksi. Taipumattomia substantiiveja, erisnimiäkään, ei suomen kielessä juurikaan esiinny itsenäisinä sanoina. Sen sijaan yhdyssanan määriteosana, siis taipuvan sanan kiinteänä osana, oleva substantiivi voi olla taipumaton, esimerkiksi sanoissa "puutalo" tai "Unix-tietokone".