Vastausten jakauma
Täysin samaa mieltä 4 %
Osittain samaa mieltä 20 %
Ei osaa sanoa 8 %
Osittain eri mieltä 42 %
Täysin eri mieltä 26 %