Testataan fontin upotusta

Halkaisijan merkki: ⌀

Versaali kaksois-s: ẞ

Versaali kaksois-s: ẞ ja sentti (default font)

Versaali kaksois-s: ẞ ja sentti

Versaali kaksois-s: ẞ ja sentti