Paristi: ihan hyvä adverbi

Sana paristi tarkoittaa ’pari kertaa’, kuten viidesti tarkoittaa ’viisi kertaa’. Sana kuitenkin herättää usein hämmennystä tai vastalauseita, joten ehkä pieni varovaisuus on paikallaan sen käytössä. Harvinaisempia, mutta mahdollisia ovat muutamasti, harvasti ja jokusesti.

Johdin -sti on suomen kielessä hyvin tuottoisa eli produktiivinen: sillä voidaan muodostaa adverbi lähes mistä tahansa adjektiivista, jolla voidaan kuvata tekemisen tai olemisen tapaa, esimerkiksi ahkeraahkerasti. Toisenlainen merkitys sillä on silloin, kun kanta­sana on perus­luku­sana: silloin adverbi ilmaisee, montako kertaa jotain tehdään tai tapahtuu, esimerkiksi kahdesti, kolmesti jne. (Myös sanaa yhdesti käytetään, mutta sen sijasta käytetään yleensä sanaa kerran.)

Suomen kielessä on joukko sanoja, jotka ilmaisevat epätarkkaa lukumäärää ja jotka yleensä luokitellaan pronomineiksi: pari, muutama, jokunen, harva, moni, usea. Ne siis muistuttavat perus­luku­sanoja merkitykseltään. Täten on luontevaa, että johdokset monesti ja useasti tarkoittavat toistamista: ’monta kertaa’, ’useita kertoja’. Näitä sanoja käytetäänkin yleisesti, eivätkä ne liene herättäneet sellaista ihmettelyä kuin paristi.

Verkkokeskusteluissa on usein kysytty, onko paristi oikea sana. Se on kuitenkin muodostukseltaan edellä mainittuihin sanoihin rinnastuva, ja se esiintyy jo Nykysuomen sanakirjassa, tosin harvinaiseksi merkittynä. Uudemmissa sanakirjoissa sitä ei ole, mutta se ei ole hävinnyt kielestä, ja se on ilmeisesti käynyt entistä yleisemmäksi.

Samanlaiset huomiot voidaan esittää sanasta muutamasti, joskin se on merkitykseltään väljempi. Nykyisin se tarkoittanee vain ’muutamia kertoja’, mutta Nykysuomen sanakirja esittää sille myös merkityksen ’erään kerran’, ja tässä merkityksessä se on tulkittava johdokseksi sanasta muuan.

Myös harvasti esiintyy Nykysuomen sanakirjassa, vieläpä ilman harvinaisuus­merkintää. Sillä on kuitenkin sen mukaan kaksi merkitystä, ja nämä ovat käytössä nyky­kielessäkin, vaikka eivät ole päässeet nyky­sana­kirjoihin: ’harvaan, harvakseen’ (esimerkiksi pinota puita harvasti) ja ’harvoja kertoja’. Jälkimmäisessä merkityksessä se lienee harvinainen, koska käytettävissä on sana harvoin.

Vastaava muodoste olisi jokusesti, mutta sen tavallisin merkitys lienee ’jonkin verran, jossain määrin’. Merkitys ’jokusen verran’ lienee varsin harvinainen.