Sähköuutiset (newsit) Rn-ohjelmalla

Tämä dokumentti perustuu vanhaan TKK:ssa tehtyyn Unix-alkeisoppaaseen. Dokumentti on tehty automaattisella konversiolla, minkä takia sen ulkoasu on huono ja termistö vanhentunutta. Lisäksi dokumentti voi olla vanhentunut, eikä sitä ylläpidetä. Huomattavasti tuoreempaa tietoa "sähköuutisista" on Nyysioppaassa.

Jukka Korpela

8.1 Yleistä sähköuutisista

Sähköuutiset ovat sähköpostin ohella toinen päätapa välittää viestejä käyttäjältä toiselle. Sähköposti sopii yksilöiden ja pienten ryhmien väliseen viestintään, sähköuutiset puolestaan isommille, yleensä ennalta rajaamattomille ryhmille.

"Sähköuutiset" on yksi monista nimityksistä eikä kovin onnistunut. Sähköuutisista itse asiassa vain pieni osa on uutisia missään mielessä, enemmänkin on kyse keskustelusta, jonka luonne voi vaihdella suuresti. Muista nimityksistä mainittakoon

Sähköposti on henkilökohtaista, mutta sähköuutiset ovat kaikkien koneen käyttäjien luettavissa. Sähköuutiset jakautuvat keskusteluryhmiin (newsgroup), jotka sisältävät artikkeleita kukin omalta aihealueeltaan. Ryhmän nimi yleensä kuvaa ryhmän tarkoitusta, joskus selkeästi, joskus hyvinkin lyhyillä lyhenteillä, esim. tori.myydaan, tky.tiedottaa, sfnet.tiede.kirjastot, eunet.jokes, soc.culture.nordic, sci.edu ja news.newusers.questions. Sähköuutisten lukuohjelman avulla näitä ryhmiä voidaan avata ja sulkea ja niissä olevia artikkeleita selata ja lukea.

Artikkelien aiheiden ja sisällön perusteella sähköuutisia voisi kuvata toimitetun lehden, ilmoitustaulun ja yleisönosaston sekoitukseksi: yleensä ryhmiin voi kirjoittaa kuka hyvänsä, mutta jotkut ryhmät saattavat olla varattuja esim. yksinomaan jonkin organisaation tiedoitteille ja siksi ryhmän kirjoittajakunta on rajattu. Eri ryhmien aihepiirit kannattaa opetella ennen kuin itse kirjoittaa artikkeleita. Silloin on helpompi valita juuri oikea ryhmä omalle viestilleen.

Useimmissa sähköuutissysteemeissä on yksi tai useampia ryhmiä aloittelevia sähköuutisten käyttäjiä varten. Näihin on erittäin suositeltavaa tutustua. (Esimerkkejä: aloita_tasta, begin_here, borja_har, otax.ekakerta, news.announce.newusers ja news.newusers.questions.)

Sähköuutisissa on paikallisia (local), vain yhdessä koneessa olevia ryhmiä, kansallisia (sfnet, swnet ym.) ja kansainvälisiä (global) ryhmiä, joiden artikkelit voivat levitä joko yhden maan tai maanosan sisällä tai tietyissä ryhmissä jopa koko siihen tietoverkkoon, johon kyseinen kone on yhteydessä. Laajimman levikin alueella verkko kattaa koko länsimaailman Australiasta Alaskaan ja tavoittaa miljoonia lukijoita.

TKK:ssakin yhden paikallisen sähköuutisten artikkelin voi lukea monta tuhatta ihmistä. TKY:n koneen Otaxin sähköuutisia seuraa n. 2500 henkeä Otaniemen koneista, ja lisäksi niitä luetaan jonkin verran myös muista yliopistoista ja korkeakouluista Suomessa. Sähköuutisiin kannattaa siis kirjoittaa sellaisista asioista, joilla on merkitystä monille ihmisille ja joille tarvitsee laajan levikin. Mitä laajemman levikin ryhmään kirjoittaa, sen huolellisemmin kannattaa tekstinsä valmistella ja harkita, kiinnostaako asia riittävän suurta yleisöä.

8.2 Sähköuutisten lukuohjelmat

Sähköuutisten lukuohjelmia on monia enemmän tai vähemmän erilaisia. Tässä oppaassa esitellään ohjelma nimeltä Rn, joka on aika alkeellinen. Muista ohjelmista mainittakoon Nn ja Emacsin alaisuudessa toimiva Gnus. Nn-ohjelmaa ei suositella käytettäväksi, sillä sitä ei ole asennettu kaikkiin koneisiin ja se on muutenkin epävarmalla pohjalla. Missään atk-keskuksen oppaissa ei myöskään ole selitetty Nn:n käyttöä. Käyttöohjeet saa komennolla man nn niissä koneissa, joihin Nn on asennettu. Gnus:n käyttöohjeet ovat Emacs-oppaassa.

Yhteistä sähköuutisten lukuohjelmille on yleensä se, että niiden käytössä on kolme tasoa eli toimintatilaa:

Näiden lisäksi on vielä artikkelin kirjoitustila, jossa yleensä käytetään jotakin editoria.

8.3 Sähköuutisten lukeminen Rn-ohjelmalla

8.3.1 Paikalliset ja kansainväliset uutiset: Otaxrn ja Rn

Ohjelmasta Rn on TKK:ssa (ja vain TKK:ssa) käytettävissä muunnelma nimeltä Otaxrn, joka on muutoin samanlainen kuin normaali Rn mutta siinä ovat vain paikalliset TKK:n alueen uutisryhmät. Nämä uutisryhmät sijaitsevat ylioppilaskunnan koneessa nimeltä Otax.

Rn-ohjelman voi siis käynnistää seuraavilla käskyillä:
rn käynnistää Rn-ohjelman siten, että voidaan lukea kansallisia (Suomi) ja kansainvälisiä uutisryhmiä.
otaxrn käynnistää Rn-ohjelman siten, että voidaan lukea paikallisia (Otaniemi) uutisryhmiä.
Sähköuutisiin tutustuminen kannattaa aloittaa paikallisista ryhmistä eli Otaxrn:ää käyttämällä. Paikallisista ryhmistä löytää helpommin etsimänsä jo pelkästää siksi, että tätä kirjoitettaessa kansainvälisiä ryhmiä on yli 8000 kun taas paikallisia Otaniemen alueen ryhmiä on nelisen sataa. Otaxrn myös käynnistyy nopeammin kuin Rn johtuen juuri ryhmien määrästä.

Jatkossa puhutaan lyhyesti vain Rn:stä, koska Otaxrn:n käyttö on aivan samanlaista, ryhmiä vain on paljon vähemmän.

Kun Rn käynnistetään ensimmäistä kertaa, se tekee samantapaisia alkutoimia kuin Pine eli esimerkiksi Otaxrn tekee käyttäjän kotihakemistoon otaxrn-alihakemiston. Rn kertoilee toimenpiteistä sekä tulostaa lyhyen esittelytekstinsä.

Tässä esimerkissä käyttäjätunnus sasu koneessa nimeltä Vipunen käynnistää ensimmäisen kerran Otaxrn:n. Ruutu näyttää tällaiselta:

vipunen ~ % otaxrn
Making directory /u/opi/k/sasu/otaxrn for otax news
*** NEWS NEWS ***
Welcome to Rn. There are more options to Rn than you want to think about, so we won't list them here. If you want to find out about them, read the manual page(s).There are some important things to remember, though:
* Rn is not a modified readnews. Don't expect the commands to be identical.
* Rn runs in cbreak mode. This means you don't have to type carriage return on single character commands. (There are some multi-character commands.)
* At ANY prompt in Rn, you may type 'h' for help. There are many different help menus, depending on where you are in Rn. Typing <esc>h in the middle of a multi-character command will list escape substitutions.
* Typing a space to any prompt means to do the normal thing. You could spend all day reading news and never hit anything but the space bar.
This particular message comes from /usr/local/lib/rn/newsnews. You will only see it once. Your news administrator should feel free to substitute his or her own message whenever something new happens to Rn, and then the file will again be displayed, just once for each person.
Larry Wall lwall@jpl-devvax.jpl.nasa.gov
{Type space to continue}
Kuten ruudun alareunassa lukee, on seuraavaksi painettava välilyöntä, jonka jälkeen Rn:n alustustoimet jatkuvat. Otaxrn:n aloittamisen pitäisi tapahtua melko nopeasti, mutta Rn:n käynnistyminen ensimmäistä kertaa vie useita minuutteja. Tämän jälkeen Rn tarjoaa käyttäjälle luettavaksi ensimmäistä ryhmää. Ruutu näyttää tältä:

Trying to set up a .newsrc file--running newsetup...
Creating .newsrc in /u/opi/k/sasu/otaxrn to be used by news programs. Done.
If you have never used the news system before, you may find the articles in news.announce.newusers to be helpful. There is also a manual entry for rn.
To get rid of newsgroups you aren't interested in, use the 'u' command. Type h for help at any time while running Rn.
(Revising soft pointers--be patient.)
Unread news in huuhaa 41 articles Unread news in atk.amiga 6 articles Unread news in atk.atari 1 article Unread news in atk.emacs 3 articles Unread news in atk.laitteet 13 articles etc.
Checking active list for new newsgroups...
******** 41 unread articles in huuhaa--read now? {ynq}

Kuten edellä mainittu Rn:n esittelyteksti kertoo, sähköuutisia voisi lukea vain painellen välilyöntinäppäintä. Välilyönti nimittäin vie

Tällainen käyttö ei kuitenkaan ole erityisen järkevää, koska tuskin kukaan haluaa lukea kaikkia artikkeleita. Seuraavassa on kaavio, jotta hahmoittaisit Rn:n rakenteen ja sen jälkeen annetaan ohjeita fiksumpaan sähköuutisten käyttöön.

8.3.2 Kaavio Rn:n rakenteen hahmottamiseksi

Jokaisella kolmella Rn:n tilalla on omat käskynsä. Tällä kaaviolla toivottavasti hahmotat paremmin Rn:n rakenteen. Artikkelin valinta- ja lukutilaa on kuvattu kappaleessa 8.3.3, kun taas uutisryhmien valintatila on kuvattu kappaleessa 8.3.4. Kaavion viereen on kirjoitettu kyseisen tilan tärkeimmät käskyt. Ole tarkkana, missä tilassa Rn:n kulloinkin on. Tila selviää helpoiten ruudun alareunassa olevasta tekstistä. Tähän kaavioon kannattanee palata myöhemminkin.

Olet uutisryhmien valintatilassa kun ruudulla näkyy
**** X unread articles in xxx.xxxx--read now? [ynq]
välilyönti avaa ryhmän ja menee suoraan artikkelin lukutilaan
n seuraavaan ryhmään (next)
p edelliseen ryhmään (previous)
c merkitse kaikki ryhmän artikkelit luetuksi (catch up)
u poista ryhmä luettavien ryhmien listalta (unsubscribe)
q poistuu Rn-ohjelmasta (quit)
h lista tämän tason käskyistä (help)
Olet artikkelien valintatilassa kun ruudulla näkyy
End of article XXXX (of XXXX)--what next? [npq]
välilyönti näyttää seuraavan artikkelin tai siirtyy seuraavaan ryhmään artikkelin ollessa ryhmän viimeinen
n seuraava artikkeli tai ryhmä, jos artikkeli oli viimeinen (next)
r vastaa artikkelin kirjoittajalle sähköpostilla (reply)
f vastaa artikkeliin artikkelilla (follow-up)
q siirtyy uutisryhmien valintatatilaan (quit)
h lista tämän tason käskyistä (help)
Olet artikkelien lukutilassa kun ruudulla näkyy
--MORE--(XX%)
välilyönti vierittää artikkelia eteenpäin
n seuraava artikkeli tai ryhmä, jos artikkeli on viimeinen (next)
r vastaa artikkelin kirjoittajalle sähköpostilla (reply)
f vastaa artikkeliin artikkelilla (follow-up)
q siirtyy artikkelien valintatilaan (quit)
h lista tämän tason käskyistä (help).
Uutisryhmien
valintatila
Artikkelien
valintatila
Artikkelin
lukutila

8.3.3 Artikkelien lukeminen

Kun Rn käynnistyy, se näyttää ensimmäisen ryhmän, jossa on käyttäjälle uusia artikkeleita ja kysyy, halutaanko ne lukea, esimerkiksi näin:

3 articles in aloita_tasta, read now? [ynq]
Tähän vastataan joko
- painamalla välilyöntiä (tai y-näppäintä, y = yes), jos halutaan lukea
tai
- painamalla n-näppäintä, jos ei haluta (n = next)
Ensin mainitussa tapauksessa Rn ryhtyy näyttämään ryhmässä olevia uusia artikkeleita, jälkimmäisessä tapauksessa taas siirrytään seuraavaan ryhmään ja sen osalta tehdään sama kysymys kuin edellä. Myös vastaus q on mahdollinen; se aiheuttaa tässä tilanteessa Rn-ohjelman käytön lopettamisen (quit).

Uutisryhmien käsittelystä kerrotaan enemmän seuraavassa luvussa.

Ryhmiä selaillaan ja niissä olevia artikkeleita luetaan seuraavilla käskyillä. Ne ovat pääasiassa yksimerkkisiä, joten return-näppäintä ei tarvitse käyttää, ellei toisin ilmoiteta.

välilyönti avaa ryhmä tai artikkeli; eteenpäin artikkelissa
n next = seuraava ryhmä tai artikkeli
N samoin, mutta myös luetut artikkelit ja ryhmät mukana
p previous = edellinen ryhmä tai artikkeli
P samoin, mutta myös luetut artikkelit ja ryhmät huomioidaan
control-n seuraava artikkeli samalla otsikolla
control-p edellinen artikkeli samalla otsikolla
Jos halutaan tietää, mitä otsikoita jonkin ryhmän artikkeleilla on, käytetään käskyä

= näytä ryhmän artikkelien otsikot
Kun yhden ryhmän artikkelit on luettu, välilyönti vie lukemaan seuraavaa ryhmää. Kun kaikista ryhmistä on kaikki artikkelit luettu tai muuten käsitelty, välilyönti myös lopettaa Rn:n ja palauttaa käyttäjän Unixin komentotilaan.

Jos (tai kun) kaikkea ei jaksa lukea yhdellä kertaa, Rn:stä pääsee siis pois käskyllä

q quit = poistu artikkelista tai ryhmästä tai koko Rn:stä
Jos jokin yksittäinen keskustelu (artikkelisarja) tai aihe ei tunnu kiinnostavalta, niin siihen liittyviä jatkoartikkeleita (eli artikkeleita, joilla on sama otsikko) pääsee näkemästä komennolla

k kill (the rest of this discussion) = ei enempää tästä aiheesta
Jos taas jokin artikkeli tuntuu erittäin mielenkiintoiselta mutta sitä ei ehdi juuri nyt lukea kunnolla, sen voi merkitä toistaiseksi lukemattomaksi komennolla

m mark = merkitse
Tällöin Rn huomauttaa, että ryhmään jää lukematon artikkeli, kun halutaan jatkaa seuraavaan ryhmään: End of xxx.group, article xxx still unread. What next? Tällöin tarvitaan komentoa q (quit), jotta käyttäjä pääsisi tästä ryhmästä ulos ja seuraavaan ryhmään.

Jos taas artikkelista voisi olla todellista hyötyä myöhemminkin, sen voi tallettaa (säästää) itselleen tiedostoksi komennolla

s save = talleta
Artikkeleita kannattaa tallettaa harkiten, jokainen säästetty juttu vie tilaa koneen kovalevyllä. Toisaalta artikkelit häviävät sähköuutisista muutaman viikon kuluessa, joten todella hyödyllinen kannattaa tallettaa.

8.3.4 Ryhmien hallinta

Ensimmäisellä Rn:n käyttökerrallasi kaikissa ryhmissä on todennäköisesti kymmeniä lähes kuukauden ikäisiä artikkeleita, joita tuskin jaksaa tai ehtii kahlata läpi. Muutoinkin on usein tarpeellista voida ilmoittaa, ettei halua lukea joitakin ryhmiä tai jotakin aihetta käsitteleviä juttuja.

Kun Rn kysyy esimerkiksi

32 articles in xxx.group, read now? [ynq]
voi käskyllä
c catch up = merkitse tämä ryhmän artikkelit luetuksi
merkitä kokonaisen ryhmän artikkelit jo luetuiksi. Toisin sanoen et halua lukea niitä, mutta haluat Rn:n toimivan ikäänkuin olisit lukenut ne. Ohjelma vielä varmistaa, että käyttäjä todella haluaa tehdä tämän: Do you really want to mark all articles as read? Tähän kysymykseen vastataan painamalla y-näppäintä (y niinkuin yes).

Käskyllä

u unsubscribe = poista tämä ryhmä luettavien listalta
voi piilottaa ryhmän näkyvistä. Tämä on käytännöllistä silloin, kun jonkin ryhmän aihepiiri, esim. jokin tieteenala, kurssi tai harrastus ei kiinnosta. Käskyllä
g ryhmännimi mene tähän ryhmään (go / group)
voit halutessasi etsiä listassa myöhemmin olevan tai jo ohi menneen ryhmän. Tämä käsky poikkeuksellisesti lopetetaan painamalla returnia koska Rn ei osaa arvata, milloin kirjoittamasi ryhmän nimi päättyy. Jos ryhmä on tyhjäksi luettu, pelkkä välilyönti ei riitä vastaukseksi Rn:n kysymykseen 0 articles in xxx.group, read now?, vaan on vastattava erikseen y (yes). Välilyönti tyhjän ryhmän kohdalla ohittaa ryhmän, koska siellä ei Rn:n mielestä ole uutta luettavaa.
Jos taas halutaan tietää, mitä kaikkia ryhmiä on olemassa, voit uutisryhmien valintatilassa pyytää pari erilaista listaa niistä komennoilla:

l lista niistä ryhmistä, jotka olet merkinnyt u:lla (unsubscribe). Tämä
komento kuitataan return-näppäimellä.
L lista kaikista olemassa olevista ryhmistä (Long list).

8.3.5 Apua: h

Käsky h (help) antaa neuvoja Rn:n käytöstä. Rn:n eri tasoilla komennot hieman vaihtelevat, ja siksi h-käskyn näyttämä lista on hiukan erilainen eri toimintatiloissa.

8.3.6 Artikkeliin vastaaminen: r, R, f, F

Artikkeliin voi vastata sekä yksityisesti sähköpostilla (r ja R, reply) että samaan ryhmään lähetettävällä kommenttiartikkelilla (f ja F, follow-up). Tässä selitetään ensin sähköpostilla vastaaminen ja sitten kommenttiartikkelin kirjoittaminen.

Jos halutaan lähettää sähköpostia jonkin artikkelin kirjoittajalle, käytetään käskyjä

r reply, vastaa sähköpostilla artikkelin kirjoittajalle
R sama, mutta lainaa artikkelin tekstiä
Tällainen käsky annetaan, kun ollaan lukemassa sitä artikkelia, johon halutaan vastata, kuitenkin viimeistään sen lopussa, jolloin Rn viestittää:

End of article XXX (of XXX)--what next? [npq]
Käskyn r antamisen jälkeen Rn tulostaa muutamia ilmoituksia ja sen jälkeen kysymykset

Prepared file to include {none}: (käytetäänkö valmiiksi kirjoitettua tiedostoa, oletus: ei käytetä)
Editor {/p/bin/emacs}: (Käytetäänkö editorina Emacsia)


joihin normaalisti vastataan vain painamalla return-näppäintä. Sen jälkeen käynnistyy Emacs siten, että kuvaruudun yläosassa on valmiiksi eräitä otsikkotietoja. Niihin ei ole syytä koskea, vaan kannattaa mennä tekstin loppuun painamalla ensin ESC-näppäintä, päästää ESC-näppäin ylös ja painaa sitten >-näppäintä. Ja sitten vain kirjoittamaan itse tekstiä. Emacsin käytöstä on oma opas, Emacs-opas. Voit sieltä katsoa editointikomentoja. Tässä kuitenkin muutama tärkein käsky:
return vaihtaa riviä
delete tuhoaa kursoria edeltävän merkin
control-p siirtää kursoria yhden rivin ylöspäin (previous)
control-n siirtää kursoria yhden rivin alaspäin (next)
control-b siirtää kursoria yhden merkin taaksepäin (backward)
control-f siirtää kursoria yhden merkin eteenpäin (forward)
cortrol-g tällä käskyllä pääsee pois useimmista omituisista ongelmatiloista.
Useimmiten myös nuolinäppäimet toimivat.
Kun olet saanut tekstin kirjoitettua ja olet siihen tyytyväinen, kirjoita lopuksi

control-x control-s control-x control-c
Tällöin tulee kysymys

Send, abort, edit, or list?
johon normaalisti vastataan painamalla s-näppäintä ja sitten returnia. Tällöin Rn lähettää sähköpostin. Jos et haluakaan lähettää kirjoittamaasi tekstiä, voit s:n tilalle valita jonkin seuraavista kirjaimista:

a perutaan sähköpostin lähettäminen (abort)
e korjaillaan vielä kirjoitettua tekstiä editorilla (edit)
l tulostetaan kirjoittamasi teksti päätteelle (list), jonka jälkeen em. kysymys tulee uudestaan. Kirjaimen perään on painettava return-näppäintä.
Tämän jälkeen Rn antaa ilmoituksen re-entering cbreak mode ja palaa samaan tilaan, jossa kirjoitit r-käskyn ja aloitit sähköpostin kirjoituksen.

Käsky R toimii muuten kuten käsky r, mutta Emacsin käynnistyessä saadaan näyttöön otsikkotietojen lisäksi alkuperäinen artikkeli lainattuna. Siitä on suositeltavaa poistaa kaikki ylimääräinen ja jättää vain ne ydinvirkkeet, joihin viitataan. Alkuperäisen artikkelin kirjoittaja todennäköisesti tietää, mitä on kirjoittanut, joten toisto on turhaa. Emacs-editoreissa rivejä voi poistaa control-k:lla.

Kun uusi kirjoittaja alkaa harjoitella artikkeleiden lähetystä, on hyvä käyttää ensimmäisiin kokeiluihin nk. koeryhmiä. Paikallisissa sähköuutisissa (siis Otaxrn:ää käytettäessä) tällainen ryhmä on otax.test. Siellä oleviin artikkeleihin voi siis lähettää vastauksia opetellakseen lähettämistä. älä lähetä kokeilujasi muualle.

Artikkelin kirjoittaminen aloitetaan jommalla kummalla seuraavista komennoista:

f followup, aloittaa artikkelin kirjoittamisen samaan ryhmään joko vanhalla tai uudella otsikolla.
F aloittaa artikkelin kirjoittamisen samalla otsikolla lainaten edellisen kirjoittajan tekstiä
Tällainen käsky annetaan, kun ollaan lukemassa sitä artikkelia, johon halutaan vastata, kuitenkin viimeistään sen lopussa (vrt. r-käsky edellä).

Artikkelia lähetettäessä (f-käsky) toiminta on hyvin samanlaista kuin vastattaessa artikkeliin sähköpostitse (r-käskyä). Erona sähköpostilla vastaamisen ovat seuraavat kaksi kysymystä.

f-käskyn antamisen jälkeen Rn kysyy (F-käsky ei tee tätä kysymystä):
Are you starting an unrelated topic? {yn}
Vastaus y (yes) aloittaa vastauksen kirjoittamisen artikkeliin eli käyttää samaa otsikkoa kuin edeltävä artikkelikin. Vastaus n (no) aloittaa artikkelin kirjoituksen uudesta aiheesta uudella otsikolla samaan uutisryhmään. Jos halut kirjoittaa artikkelin uudella otsikolla, katso jatko-ohjeita seuraavasta luvusta 8.3.7.
Tämän jälkeen Rn tulostaa muutamia ilmoituksia ja kysyy sitten:
This program may post news to many machines. Are you absolutely sure that you want to do this? {ny}
johon vastataaan painamalla ensin y-näppäintä (yes) ja sitten returnia (ellei päätetäkin olla kirjoittamatta koko artikkelia). Katso siis muut ohjeet tämän luvun alusta.
Käsky F toimii muuten kuten f, mutta Emacsin käynnistyessä saadaan näyttöön otsikkotietojen lisäksi alkuperäinen artikkeli lainattuna. Siitä on yleensä syytä poistaa suurin osa jättäen jäljelle vain muutama ydinvirke. älä ota mallia sellaisista kommenttiartikkeleista, joissa on lainattuna kokonainen pitkä artikkeli, joka ehkä sekin sisältää lainauksia - ja lopussa omaa tekstiä ehkä vain "Joo!" tai "Olen samaa mieltä". Jatkoartikkelin lukija on kuitenkin melko äskettäin lukenut myös lainatun artikkelin, ja saman tekstin toistuva lukeminen on parhaimmillaankin vain turhauttavaa.

8.3.7 Uuden artikkelin lähettäminen: f

Edellisestä kappaleesta 8.3.6 tarkkaavainen lukija jo löysikin tavan kirjoittaa uusi artikkeli: antamalla f-käsky (siis pieni f) luettaessa artikkelia siitä ryhmästä, johon haluaa kirjoittaa. Silloin Rn kysyy

Are you starting an unrelated topic? {yn}
Tähän kysymykseen tulee vastata n, kun haluaa kirjoittaa uuden artikkelin uudella otsikolla. Tämän jälkeen Rn kysyy artikkelin otsikkoa
Subject:
Vastaa kirjoittamalla artikkelin aihe ja paina returnia. Seuraavaksi Rn kysyy jakelua
Distribution:
Kuittaa kysymys pelkällä returnin painamisella. Ruudulle tulostuu muutama ilmoitus ja kysymys
Are you absolutely sure that you want to do this? {ny}
Pysyessäsi päätöksessäsi kirjoittaa artikkeli, vastaa y ja paina returnia. Jos alkoikin peloittaa, voit peruuttaa kaiken vastaamalla tähän kysymykseen n ja painamalla returnia. Myönteisen vastauksen jälkeen Rn käynnistää Emacsin artikkelin kirjoitusta varten. Tästä eteenpäin voit katsoa ohjeita luvusta 8.3.6, jossa ovat mm. miniohjeet Emacsin käytöstä. Artikkelilin kirjoittamisen lopettaminen ja lähettäminen tapahtuu täsmälleen samalla tavalla kuin sähköpostin kirjoittamisen lopettaminen ja lähetys.

8.3.8 Tiivistelmä

rn käynnistää Rn-ohjelman siten, että voidaan lukea paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä uutisryhmiä
otaxrn käynnistää Rn-ohjelman siten, että voidaan lukea vain paikallisia uutisryhmiä
Käskyjä Rn:n (tai Otaxrn:n sisällä):
välilyönti avaa ryhmä tai artikkeli; eteenpäin artikkelissa
n next = seuraava ryhmä tai artikkeli
N seuraava ryhmä tai artikkeli, mutta jo luetut artikkelit ja ryhmät mukana
p previous = edellinen ryhmä tai artikkeli
P edellinen ryhmä tai artikkeli, mutta jo luetut artikkelit ja ryhmät mukana
control-n seuraava artikkeli samasta aiheesta (otsikosta)
control-p edellinen artikkeli samasta aiheesta (otsikosta)
= näytä artikkelien otsikot
l lista niistä ryhmistä, joita et muutoin näe (paina returnia)
L lista kaikista ryhmistä
q quit = poistu artikkelista tai ryhmästä tai koko Rn:stä
c catch up = merkitse tämä ryhmä luetuksi
u unsubscribe = poista tämä ryhmä luettavien listalta
k kill = ei enempää tästä aiheesta
m mark = merkitse artikkeli
s save = talleta artikkeli tiedostoon (paina returnia)
g ryhmännimi mene tähän ryhmään; huom. paina returnia nimen jälkeen
r reply, vastaa artikkeliin sähköpostitse
R samoin, mutta lainaten kirjoittajan tekstiä
f followup, kirjoita kommenttiartikkeli tai aloita uuden artikkelin kirjoitus samaan ryhmään
F kirjoita kommenttiartikkeli lainaten edellistä kirjoittajaa
? Rn:n käyttöohjeita
q quit = poistu artikkelista tai ryhmästä tai koko Rn:stä