Unix-pikaopas

Tämä opas kuvaa lyhyesti TKK:n atk-keskuksen koneiden Unixien (IBM:n AIX, HP:n HP/UX ja DECin OSF/1) tärkeimpiä komentoja. Jos komennon perässä on suluissa lyhenne, niin komento toimii vain kyseisessä Unixissa. Lisää tietoja useimmista komennoista saa man-komennolla. Unixin käytöstä yleensä ja tarkempia kuvauksia eräistä komennoista on Unix-oppaassa.
bdf (HP/UX)
tulostaa vapaan levytilan, vrt. df
biff y (AIX, OSF/1)
ilmoittaa sähköpostista sen saapuessa
biff n
kumoaa komennon biff y vaikutuksen
cal kuukausi vuosi
tulostaa kalenterin; vuosi ja kuukausi kirjoitetaan numeroin, esim. cal 5 1996
cat tiedostonnimi
tulostaa tiedoston näytölle; suositeltavampi komento on yleensä more
cc
Unixin mukana toimitettava C-kääntäjä, vrt. gcc
cd hakemisto
vaihtaa työhakemistoksi (change directory) annetun hakemiston; pelkkä cd siirtyy kotihakemistoon, ja cd .. nykyistä lähinnä ylempään hakemistoon
chfn
muuttaa niitä nimi- ja yhteystietojasi, jotka näkyvät fingerillä; huom. AIXissa site infon saa mukaan kirjoittamalla sen nimen jälkeen siitä pilkulla erotettuna
chmod argumentit tiedosto
muuttaa tiedoston tai hakemiston suojauksia (change mode); u=omistaja, g=ryhmä, o=muut, a=kaikki(=ugo), + lisää, - poistaa, r=luku-, w=kirjoitus-, x=suoritusoikeus; esim. chmod a+r foo antaa kaikille käyttäjille lukuoikeuden tiedostoon foo
chsh
vaihtaa käyttämäsi login-shellin (change shell)
clear
tyhjentää näytön (kuten myös control-L)
compress tiedosto
pakkaa tiedoston, jolloin nimeksi tulee tiedosto.Z; purku uncompress-komennolla; vrt. gzip
cp tiedosto1 tiedosto2
tekee tiedosto1:stä kopion (copy) nimelle tiedosto2
csh
käynnistää C-shell-komentotulkin nykyisen komentotulkin alle
date
tulostaa päiväyksen ja kellonajan
dbx
käynnistää Unixin vakiodebuggerin
df (AIX, OSF/1)
tulostaa vapaan levytilan (disk free), esim. df . tulostaa vapaan tilan sillä levyllä, jolla nykyinen hakemisto sijaitsee; yksikkönä on AIXissa kilotavu; OSF/1:ssä yksikkönä on puoli kilotavua, mutta kilotavu, jos annetaan optio -k; vrt. bdf
diff tiedosto1 tiedosto2
vertailee tiedostoja ja tulostaa erot (differences)
du hakemisto
tulostaa hakemiston ja sen alihakemistojen koot; yksikkönä on HP/UX:ssä kilotavu, AIXissa ja OSF/1:ssä kilotavun puolikas (512 tavua), mutta tulostuksen saa kilotavuina antamalla option -k
echo merkkijono
tulostaa annetun merkkijonon näytölle
ed
käynnistää ed-editorin; poistumiskomento on q
emacs
käynnistää Emacs-editorin; poistumiskomento on control-X control-C
enscript -Pkirjoitin tiedosto
tulostaa tekstitiedoston halutulle PostScript-kirjoittimelle, esim. enscript -Ppsy199 foo tulostaa tiedoston foo kirjoittimelle psy199; ks. myös lpq, lprm ja lpr; optioita: -2r tulostaa kaksipalstaisena vaakapaperille; -ffonttifontinkoko määrittelee fontin ja sen koon, oletusasetus on -fCourier10; -s muuttaa merkit {}|[]\ kirjaimiksi äåöÄÅÖ
exit
poistuu komentotulkista; vrt. logout
f77
Fortran-77-kääntäjä
fg
jatkaa control-Z:lla pysäytetyn ohjelman ajoa
find
etsii tiedostoja erilaisilla perusteilla; käytä tiedoston etsimiseen nimen perusteella komentoa locate
finger
tulostaa tiedot koneessa olevista käyttäjistä; finger tunnus tai finger tunnus@kone tulostaa tiedot annetun tunnuksen omistajasta; jos kone on finger, tulostuvat tiedot kyseisen tunnuksen viimeisimmistä yhteydenotoista eräisiin koneisiin
from
kertoo, miltä käyttäjätunnuksilta on tullut sähköpostia
ftp kone
käynnistää tiedostonsiirto-ohjelman ftp siten, että otetaan yhteys annettuun koneeseen; vrt. rcp; ftp:n käskyjä: dir tulostaa tiedostolistan; cd hakemisto vaihtaa hakemistoa; bin asettaa binaarisen tiedonsiirron tilaan; get tiedosto kopioi tiedoston siihen hakemistoon, josta ftp on käynnistetty; lcd hakemisto vaihtaa paikallista hakemistoa; ? tulostaa lyhyet ohjeet; quit lopettaa ftp-ohjelman käytön
gcc
Gnu-projektin tekemä kääntäjä kielille C ja C++
gdb
käynnistää Gnu-projektin tekemän debuggerin
grep merkkijono tiedosto
tulostaa tiedostosta ne rivit, joilla annettu merkkijono esiintyy
gunzip tiedosto
purkaa tiedoston, joka on pakattu gzip-komennolla
gzip tiedosto
pakkaa tiedoston, jolloin nimeksi tulee tiedosto.gz; vrt. compress
head tiedosto
tulostaa tiedoston alusta kymmenen riviä; head -n tiedosto tulostaa n riviä; vrt. tail
hostname
kertoo sen koneen nimen, jossa olet
id
kertoo käyttäjätunnuksesi ja -numerosi sekä ryhmän, johon kuulut
irc
käynnistää irc-ohjelman, joka tarjoaa pääsyn kansainvälisille keskustelukanaville; ohjeita saa ohjelman sisällä käskyllä /help; ohjelma ei yleensä ole oletuspolussa vaan /p/contrib/bin/irc
kermit
käynnistää tiedostonsiirto-ohjelman Kermit; optiot: -i binaarisiirto, -s lähetys, -r vastaanotto
ps prosessinnumero
tappaa annetun prosessin; optio -9 (esim. kill -9 1234) tappaa varmemmin; vrt. ps
ksh
käynnistää Korn shell -komentotulkin nykyisen komentotulkin alla
last (AIX, OSF/1)
tulostaa tietoja koneen käyttäjien istunnoista (tulostus voi olla pitkä!); antamalla argumenttina käyttäjätunnus saadaan tieto kyseisen käyttäjän viimeisimmistä istunnoista
leave hhmm
muistuttaa, mihin aikaan pitää lähteä; esim. leave 2330 muistuttaa klo 23:30, että on aika lähteä; aikamääritteen voi myös antaa suhteellisena nykyhetkeen nähden muodossa +hhmm
less tiedostoja
tulostaa tiedostot kuvaruudun kokoisissa osissa; välilyönnillä saa näkyviin seuraavan ruudullisen; b vie ruudullisen taaksepäin, return yhden rivin eteenpäin, g tiedoston alkuun, G loppuun; /merkkijono etsii eteenpäin, ?merkkijono taaksepäin; h antaa ohjeita, q lopettaa; vrt. more
lock
kysyy ensin salasanaa ja pyytää kirjoittamaan sen uudestaan, sitten lukitsee päätteen, kunnes salasana on jälleen kirjoitettu; lukitus kuitenkin purkautuu joka tapauksessa 15 minuutin kuluttua; optiolla voidaan muuttaa kyseistä aikarajaa, esim. lock -30 lukitsee enintään puoleksi tunniksi; ei kannata käyttää X-ympäristössä, koska lukitus vaikuttaa vain yhteen ikkunaan
locate merkkijono
etsii systeemistä tiedostoja, joiden nimissä esiintyy annettu merkkijono; vrt. find
logout
lopettaa pääteyhteyden; vrt. exit
lpq -Pkirjoitin
tulostaa kyseisen kirjoittimen tulostusjonon; lpq -P. tulostaa listan kirjoittimista
lpr -Pkirjoitin tiedosto
tulostaa PostScript-tiedoston halutulle kirjoittimelle; älä käytä tekstitiedostoille tätä komentoa vaan enscript-komentoa
lprm -Pkirjoitin työnnumero
poistaa tulostustyön jonosta; työnnumeron saa selville lpq-komennolla
ls
tulostaa työhakemiston tiedostolistan; jos annetaan argumenttina hakemiston nimi, tulostuu sen hakemiston tiedostolista; argumenttina voi olla myös lista tiedostojen nimiä, jotka voidaan ilmoittaa ns. villikorttien kuten * avulla, esim. ls *.ps tulostaa kaikki .ps-loppuiset tiedostonnimiä; optioita: -l pitkä tulostus, -a kaikki tiedostot (myös pisteellä alkavat), -F merkitsee hakemistot /-merkillä, -t tulostus aikajärjestyksessä, -R tulostaa rekursiivisesti myös alihakemistojen sisällöt
lynx
käynnistää tekstipohjaisen WWW-katseluohjelman Lynx
mail
käynnistää alkeellisen sähköpostiohjelman mail; vrt. pine
man komento
tulostaa tietoja, ns. man-sivun, komennosta ruudullinen kerrallaan; välilyönti vie ruudullisen eteenpäin, return rivin eteenpäin, b ruudullisen taaksepäin (ei toimi kaikissa koneissa); man -k avainsana tulostaa tietoja avainsanaan liittyvistä man-sivuista
mesg n
estää interaktiivisten viestien (esim. rmsg, talk, write) tulostumisen
mesg y
sallii interaktiivisten viestien (esim. rmsg, talk, write) tulostumisen
mkdir hakemisto
luo uuden hakemiston (make directory)
more tiedostoja
tulostaa tiedostot kuvaruudun kokoisissa osissa; välilyönnillä saa näkyviin seuraavan ruudullisen; b vie ruudullisen taaksepäin, return yhden rivin eteenpäin; loppuun; /merkkijono etsii eteenpäin; :n vie seuraavaan tiedostoon, :p edelliseen; h antaa ohjeita, q lopettaa; vrt. less
mosaic
käynnistää graafisen WWW-katseluohjelman Mosaic
mv vanhanimi uusinimi
nimeää tiedoston uudelleen eli siirtää (move) sen toiselle nimelle; jos uusinimi on olemassaolevan hakemiston nimi, niin tiedosto siirtyy siihen (nimellä vanhanimi)
nice -luku komento
ajaa komennon alemmalla prioriteetilla; tämä on kilttiä (nice) muita käyttäjiä kohtaan, jos komennon (tai ohjelman) suoritus vie paljon aikaa; mitä suurempi luku, sen alempi prioriteetti; luku voi olla 0:n ja 20:n välillä; vrt. renice
nn
käynnistää nn:n, joka on eräs newsienlukuohjelma; poistumiskomento on Q
nslookup
antaa koneen nimen, jos argumenttina on IP-osoite, ja kääntäen
otaxrn
käynnistää rn:n siten, että news-palvelimena on otax; poistumiskomento on q
passwd
vaihtaa salasanan
pine
käynnistää Pine-sähköpostiohjelman (josta on erillinen käyttöohje)
ps
näyttää koneessa pyörivät prosessit (process status)
pwd
näyttää työhakemiston nimen (print working directory)
rcp
kopioi tiedostoja koneiden välillä (remote copy); käytetään kuten cp-komentoa, mutta jommankumman tiedostonnimen edessä on kone: tai tunnus@kone:, siis esim. rcp foo vipunen:foo kopioi tiedoston foo käyttäjän tunnukselle Vipuseen; toisessa koneessa pitää olla sopiva .rhost-tiedosto (ks. tämän oppaan lopusta)
remsh (HP/UX)
ottaa yhteyden toiseen koneeseen (remote shell); vrt. rsh
renice luku prosessinnumero
alentaa prosessin prioriteettia annetun luvun verran prosessin käynnistyksen jälkeen; vrt. nice ja ps
rlogin kone
ottaa yhteyden toiseen koneeseen samalla käyttäjätunnuksella; komento rlogin kone -l tunnus ottaa yhteyden annetulla tunnuksella
rm tiedostoja
poistaa (remove) ilmoitetut tiedostot; optio -i vaikuttaa sen, että komento kysyy jokaisesta tiedostosta interaktiivisesti, poistetaanko se todella
rmdir hakemisto
poistaa hakemiston (remove directory); hakemiston tulee olla tyhjä
rmsg tunnus@kone
lähettää viestin toisen käyttäjän ruudulle; viestin kirjoittaminen lopetetaan control-D:llä returnin painamisen jälkee
rn
käynnistää rn:n, joka on eräs newsienlukuohjelma; poistumiskomento on q
rsh kone (AIX, OSF/1)
ottaa yhteyden toiseen koneeseen (remote shell); voidaan myös antaa komennon lopussa optio -l tunnus, jolloin käytetään ilmoitettua tunnusta toisessa koneessa; jos toisessa koneessa on sopiva .rhosts-tiedosto (ks. tämän ohjeen lopusta), voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa vain yksi komento kyseisessä koneessa, esim. rsh vipunen ls suorittaa ls-komennon Vipusessa; vrt. remsh
ruptime
tulostaa eräiden (ylläpidon määrittelemien) koneiden kuormituksen, esim. HP:issa eri HP-koneiden kuormat
rwho
tulostaa eräiden (ylläpidon määrittelemien) koneiden senhetkiset käyttäjät; vrt. who
screen
käynnistää ikkunointiohjelman tekstipäätteelle; ohjelman ollessa käytössä ctrl-A c luo uuden ikkunan käynnistäen siihen komentotulkin, ctrl-A välilyönti vaihtaa ikkunaa, ctrl-A ? antaa ohjeita, ctrl-A K tappaa ikkunan; exit poistuu komentotulkista ja poistaa kyseisen ikkunan; poistuttaessa näin viimeisestä ikkunasta screen-ohjelman suoritus päättyy
script tiedosto
käynnistää tilan, jossa kaikki ruudulla tapahtuva (paitsi kokoruutuohjelmien kuten Emacsin käyttö) menee ilmoitettuun tiedostoon; tästä tilasta palataan normaalitilaan komennolla exit
sh
käynnistää Bourne shell -komentotulkin nykyisen komentotulkin alla
sort
lajittelee tiedoston rivit; esim. sort foo > foo.abc aakkostaa tiedoston foo rivit ja kirjoittaa tuloksen tiedostoon foo.abc
spell tiedosto
englanninkielisen tekstin oikoluku; oletusarvona amerikanenglanti, brittiläisenglanti määrätään optiolla -b
split -n tiedosto nimi
hajottaa tiedoston osiin, joissa kussakin on n riviä (tai viimeisessä vähemmän) ja joiden nimet ovat nimiaa, nimiab jne.
stty
näyttää tai muuttaa päätteen asetuksia; erityisesti stty all näyttää asetukset, stty rows 24 asettaa rivien määräksi ja 24 ja stty columns 80 sarakkeiden määräksi 80
tail tiedosto
tulostaa tiedoston lopusta kymmenen riviä; tail -n tiedosto tulostaa n riviä; vrt. head
talk tunnus@kone
aloittaa keskustelun toisen käyttäjän kanssa, jos tämä vastaa omalla talk-komennolla; keskustelun lopetus: control-C
tar
kokoaa useita tiedostoja yhdeksi tiedostoksi eli arkistoksi tai purkaa arkiston erillisiksi tiedostoiksi; tar -cf arkistonnimi tiedostoja kokoaa (poistamatta alkuperäisiä), tar -xf arkistonnimi purkaa (nykyiseen työhakemistoon), tar -tvf arkistonnimi näyttää arkiston sisällä; arkistointi ei tiivistä pienempään tilaan, vrt. compress ja gzip
tcsh
käynnistää T-shell-komentotulkin nykyisen komentotulkin alla
telnet kone
ottaa yhteyden toiseen koneeseen
tex tiedosto
TeX-ladontaohjelma, ks. ./tex.html
top
tulostaa tietoja eniten CPU-aikaa vievistä prosesseista; control-C lopettaa
topi
käynnistää Topi-ohjelman, jolla saa tietoja kursseista, ilmoittaudutaan tentteihin ja kursseille sekä tilataan opetusmonisteita
touch tiedosto
"koskettaa" tiedostoa: jos tiedosto on olemassa, sen päiväys muuttuu ikäänkuin siihen olisi kirjoitettu, ja jos tiedostoa ei ole, se syntyy (tyhjänä)
ts
kysyy uuden päätetyypin ja asettaa pääteasetukset sen mukaisiksi
tty
tulostaa päätteen nimen
uemacs
käynnistää Emacs-editorin supistetun version (micro-Emacs)
uname
kertoo käyttöjärjestelmän nimen
uncompress tiedosto
purkaa tiedoston, joka on pakattu compress-komennolla; esim. uncompress foo.Z tuottaa puretun tiedoston foo
uptime
näyttää, kauanko kone on ollut "pystyssä", ja kertoo kuormitustietoja
use nimi
ottaa ohjelman käyttöön esim. asettamalla hakupolkuja; komennolla use -s näkee, mitä ohjelmia on tarjolla ja millä nimillä
users
tulostaa tiiviin listan käyttäjistä, jotka ovat koneessa
uudecode tiedosto
muuntaa uuencodella tuotetun tiedoston takaisin binaarimuotoon; tulos menee tiedostoon, jonka nimi on uuencodessa ilmoitettu purkunimi
uuencode binaaritiedosto purkunimi
muuntaa binaaritiedoston (esim. käännetyn ohjelman) sellaiseen muotoon, jossa sen voi siirtää sähköpostitse; tässä purkunimi on se nimi, jonka tiedosto saa purettaessa; uuencoden tulostus menee standard outputiin, joten kirjoita esim. uuencode foo foo > foo.uue
vi
käynnistää vi-editorin; poistuminen (tiedostoa tallettamatta) komennolla :q!
w
tulostaa koneessa olevat käyttäjät ja heidän ajamansa prosessit
wc tiedostoja
tulostaa tiedostoissa olevien rivien, sanojen ja merkkien määrät (word count)
which komento
tulostaa komentoa vastaavan ohjelman polkunimen (tai tiedon siitä, että kyseessä on komentotulkin sisäinen komento)
who
tulostaa koneessa olevat käyttäjät ja mistä he ovat tulleet (tietoliikenteen kannalta)
who am i
tulostaa oman käyttäjätunnuksen ja koneen nimen; whoami tulostaa pelkän käyttäjätunnuksen
write käyttäjätunnus
lähettää (saman koneen) toisen käyttäjän ruudulle tekstiä rivi kerrallaan; lopetus: control-C tai control-D
www
käynnistää WWW-katseluohjelman Lynx tai Mosaic sen mukaan, ollaanko tekstipääteyhteydessä vai X-ympäristössä
zsh
käynnistää Z-shell-komentotulkin nykyisen komentotulkin alla

Yleistietoja Unixista

Jos komennolle halutaan antaa useita tiedostonnimiä argumentteina, ne kirjoitetaan välilyönneillä erotettuina. Nimissä voi esiintyä * (vastaa mitä tahansa merkkijonoa) tai ? (vastaa mitä tahansa yhtä merkkiä). Komennoissa voi yksikäsitteisen tiedostonnimen lopun täydentää tabulaattorilla eli TAB-näppäimellä.

Kontrollimerkkejä (control-C:tä merkitään usein ctrl-C tai ^C):

.rhosts-tiedoston rivit ovat muotoa
kone käyttäjätunnus

.forward-tiedoston rivit ovat muotoa
käyttäjätunnus@kone
ja postista saa jäämään kopion siihen koneeseen, johon se alun perin tulee, kirjoittamalla .forward-tiedostoon lisäksi rivin
\omatunnus


Jukka Korpela
TKK:n atk-keskus
9.7.1996