Pappeus

Tarkoitan pappeutta sen yleisessä uskontotieteellisessä merkityksessä. Luterilaisen kristinuskon "pappeus" on ainakin periaatteessa eri asia. Joten ajatelkaa pappeutta sellaisena kuin se esiintyy esim. katolisessa kirkossa tai mahayana-buddhalaisuudessa tai antiikin Rooman uskonnossa tai - miedontuneena - Suomen yhteisen kansan mielikuvissa.


Tämä dokumentti on alaviite kirjoitukseeni atk-papistosta.

Jukka Korpela