Tarkkeiden nimet

Seuraava taulukko sisältää ehdotukseni tarkkeiden eli diakriittisten merkkien suomen­kieli­sik­si nimiksi. Teknisesti taulukko sisältää Unicode-merkistön lohkon Combining Diacritical Marks osan Ordinary diacritical marks merkit englanninkielisen nimen mukaan aakkos­jär­jes­tyk­ses­sä. Mukana ei kuitenkaan ole kaikkein uusimpia Unicodeen lisättyjä yhdistyviä tark­keita.

Lyhyyden vuoksi englanninkielisistä nimistä on tässä jätetty pois niistä jokaisen alkuun kuuluva sana combining. Vastaavasti olen jättänyt ehdotussarakkeesta pois sanan yhdistyvä. Ehdotan siis, että merkin U+0300 combining grave accent suomenkielinen nimi olisi yhdistyvä gravis jne.

Puhuttaessa tarkkeesta merkin osana jäisi sana yhdistyvä pois. Sama koskisi yhdistyviä tarkkeita vastaavien erillisten merkkien nimiä. Täten sana gravis tarkoittaisi sekä merkissä à a:n päällä olevaa tarketta että merkkiä U+0060. Käsitykseni mukaan tästä ei syntyisi vakavia sekaannuksia.

Taulukossa on Näyte-sarakkeessa a-kirjain, johon liittyy kyseessä oleva tarke.

Näyte Koodi Nimi englanniksi Ehdottamani nimi suomeksi
U+0317acute accent belowalapuolinen akuutti
U+0301acute accentakuutti
U+032Ebreve belowalapuolinen lyhyysmerkki
U+0306brevelyhyysmerkki
U+032Abridge belowalapuolinen silta
U+0310candrabinducandrabindu
U+032Ccaron belowalapuolinen hattu
U+030Ccaronhattu
U+0327cedillasedilji
U+032Dcircumflex accent belowalapuolinen sirkumfleksi
U+0302circumflex accentsirkumfleksi
U+0315comma above rightyläoikealla oleva pilkku
U+0313comma aboveyläpuolinen pilkku
U+0326comma belowalapuolinen pilkku
U+0324diaeresis belowalapuolinen treema
U+0308diaeresistreema
U+0307dot aboveyläpuolinen piste
U+0323dot belowalapuolinen piste
U+030Bdouble acute accentkaksoisakuutti
U+030Fdouble grave accentkaksoisgravis
U+0333double low linekaksoisalaviiva
U+030Edouble vertical line aboveyläpuolinen kaksoispystyviiva
U+031Edown tack belowalapuolinen alas osoittava nasta
U+0316grave accent belowalapuolinen gravis
U+0300grave accentgravis
U+0309hook aboveyläpuolinen koukku
U+031Bhornsarvi
U+032Finverted breve belowalapuolinen ylösalainen lyhyysmerkki
U+0311inverted breveylösalainen lyhyysmerkki
U+032Binverted double arch belowalapuolinen käänteinen kaksoiskaari
U+031Aleft angle aboveyläpuolinen vasen kulma
U+031Cleft half ring belowalapuolinen vasen ympyränkaari
U+0318left tack belowalapuolinen vasemmalle osoittava nasta
U+0332low linealaviiva
U+0331macron belowalapuolinen pituusmerkki
U+0304macronpituusmerkki
U+0320minus sign belowalapuolinen miinusmerkki
U+0328ogonekogonek
U+0305overlineyläviiva
U+0321palatalized hook belowalapuolinen palataalisuuskoukku
U+031Fplus sign belowalapuolinen plusmerkki
U+0322retroflex hook belowalapuolinen retrofleksisyyskoukku
U+0314reversed comma aboveyläpuolinen peilikuvapilkku
U+0319right tack belowalapuolinen oikealle osoittava nasta
U+030Aring aboveyläpuolinen ympyrä
U+0325ring belowalapuolinen ympyrä
U+0330tilde belowalapuolinen tilde
U+0303tildetilde
U+0312turned comma aboveyläpuolinen ylösalainen pilkku
U+031Dup tack belowalapuolinen ylös osoittava nasta
U+030Dvertical line aboveyläpuolinen pystyviiva
U+0329vertical line belowalapuolinen pystyviiva
Olen soveltanut seuraavia nimeämisperiaatteita: