Maple - symbolisen laskennan ohjelma

Tämä on vanhentunut dokumentti. Se on säilytetty vain siksi, että sen pohjalta ehkä joskus voisi tehdä jotain hyödyllistä.

Jukka Korpela
11.11.1994

Maple on symbolisen matemaattisen laskennan ohjelma. Sillä voi esimerkiksi sieventää lausekkeita ja laskea derivaattoja ja integraaleja symbolisesti. Myös numeerinen laskenta on mahdollista mutta melko tehotonta.

Maplen käyttö ei vaadi erityisiä esitietoja. Peruskäyttö on helppo oppia. Käyttäjän täytyy luonnollisestikin ymmärtää niitä matematiikan alueita, joiden tehtäviin hän käyttää Maplea.

Maple on käytössä Teknillisen korkeakoulun atk-keskuksen Leka-nimisessä Unix-koneessa sekä TKK/ATK:n ja CSC:n yhteisessä Cypress-nimisessä Unix-koneessa.

Toimintaperiaatteeltaan Maple on vuorovaikutteinen: käyttäjä kirjoittaa matemaattisen lausekkeen ja mahdollisesti sen muokkaamista koskevia ohjeita, ja Maple tulostaa vastauksen. Maplen käyttöliittymä voi olla rivipohjainen tai X-ympäristössä toimiva.

Käyttöesimerkki rivipohjaisessa ympäristössä:

leka ~ 62 % maple
  |\^/|   MAPLE V
._|\|  |/|_. Copyright (c) 1981-1990 by the University of Waterloo.
 \ MAPLE /  All rights reserved. MAPLE is a registered trademark of
 <____ ____>  Waterloo Maple Software.
   |    Type ? for help.
> 2+2;

                    4

> diff(sin(x^2+1),x);

                    2
                2 cos(x + 1) x

> quit
bytes used=71788, alloc=65524, time=Float(83,-3)
leka ~ 63 % 
Esimerkissä laskettiin ensi kaksi plus kaksi ja sitten erään funktion derivaatta.

Pikaohje:

Jos haluat käyttää Maplea Lekassa, anna ensimmäiseksi komento
use maple
ja sitten jompikumpi komennoista maple
tai xmaple
sen mukaan, käytätkö Maplea rivipohjaisesti (tavallisella päätteellä) vai X-ympäristössä. Jos käytät jälkimmäistä, Maple käynnistyy erilliseen ikkunaan.

Kirjoita matemaattinen lauseke ja puolipiste ja paina returnia. (Jos unohdat puolipisteen, voit kirjoittaa sen erikseen omalle rivilleen.) Kun Maple on tulostanut vastauksen, voit antaa uuden lausekkeen jne.

Ohjeita Maplen käytöstä saa ohjelman sisällä kirjoittamalla kysymysmerkin ja painamalla returnia. Tässä mainittakoon, että kertolaskun merkkinä on * ja että potenssiinkorotusmerkkinä voi käyttää merkkiä ^ tai merkkiparia **.

Kun haluat lopettaa, anna käsky
quit

Lisätietoja Maplen käytöstä on suomeksi CSC:n materiaalissa Johdatus Mathematica- ja Maple-ohjelmistojen käyttöön, jossa on myös luettelo englanninkielisistä oppaista.

Maplen tekijänoikeudet omistaa Waterloo Maple Software -yhtiö.

Internetistä löytyy muutakin Mapleen liittyvää aineistoa, mm. URL:n http://web.mit.edu/afs/athena.mit.edu/software/maple/www/home.html takaa.