Kirjainten tarinoita

Teos Kirjainten tarinoita on ainakin toistaiseksi saatavissa vain PDF-muotoisena versiona (219 sivua; 13.1.2011).

Kirjan yksi tarkoitus on viihdyttää älyllisesti lukijaa, jota yleisesti kiinnostavat kielet ja merkit. Miksi kirjaimet ovat sen näköisiä kuin ovat, mistä Ä sai pisteensä ja mitä ovat ć, č ja ž? Jokaisella kirjaimella on tarinansa, usein yllättävän monihaarainen.

Kirjoituksen syntyä käsitellään monissa kirjoissa, myös suomenkielisissä. Tämä kirja kertoo eri merkkien omia tarinoita kuten kunkin kirjaimen alkuperän ja kehittymisen nykyisiin muotoihin ja käyttötarkoituksiin. Mukana on toki myös lyhyt esitys kirjoituksen historiasta yleisesti.

Kirjalla on myös käytännöllisempi puolensa. Se kertoo pääpiirteissään, mitä erilaisia tarkkeita ja lisämerkkejä latinalaisessa kirjaimistossa esiintyy ja miten niitä kirjoitetaan. Jos joudut kirjoittamaan vieraan nimen, jossa on ĕ-kirjain, osaatko kirjoittaa sen helposti ja osaatko kirjoittaa oikean merkin eikä ě-kirjainta? Osaatko päätellä englanninkielisestä tekstistä, että outo nimi on siinä kirjoitettu toisin kuin alkuperäiskielessä? Kirja antaa tällaisista asioista runsaasti käytännön ohjeita.

Vieraiden nimien oikeinkirjoitukseen kiinnitetään lisääntyvää huomiota. Erityisesti tämä koskee eurooppalaisia kieliä: meidän tulisi osata kirjoittaa muiden EU-maiden paikkojen, ihmisten ja organisaatioiden nimet tarkasti oikein. Erityisesti sihteerien ja assistenttien sekä toimittajien ja kääntäjien tulisi osata kirjoittaa vieraat nimet tarkasti oikein, kuten suomalaiset standardit nykyisin vaativat. Tätä aihepiiriä käsitellään huomattavasti tarkemmin painetussa kirjassani: Vierasnimikirja (2012).

Kirjasta on hyötyä myös kielenopettajille ja monien vieraiden kielten opiskelijoille. Kirja auttaa ymmärtämään merkkien käyttöä muissa kielissä. Ja kukapa ei opiskelisi kieliä ainakin jossain määrin? Jopa englannin kielessä käytetään usein muitakin kuin peruskirjaimia a:sta z:aan: fiancé, rōle, archęology, coöoperation. Kirjassa myös kuvataan melko laajasti ääntämis­ohjeiden järjestelmä, IPA, jota Suomessa yleisesti käytetään kielten oppikirjoissa ja sanakirjoissa – usein hyvin suppeasti selostettuna.

Kirja jakautuu seuraaviin osiin:

  1. Tämän kirjan tavoitteet ja rakenne
  2. Kirjaimiston synty
  3. Kirjainten A–Ö tarinoita
  4. Tarkkeet
  5. Lisäkirjaimet
  6. Kirjainten käyttö eräissä kielissä
  7. Nykyaikainen kirjoittaminen