Ohjeita ja tietoa suomen kielestä
(aineistoa Kielikello-lehdestä)

Artikkelit:

Ks. myös Kaksi kertaa enemmän kuin &ndashM eräs Kielitoimiston vanha kannanotto ja sen kommentaari. (Kielikellon numerossa 7 vuonna 1974 julkaistu kannanotto.)

Ks. myös Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen sivustoa.


Tämä aineisto perustuu Kielikello-lehdessä vuosina 1990–1993 julkaistuihin artikkeleihin ja on vapaasti käytettävissä. Idean aineiston saattamisesta luettavaksi netistä keksi ja suuren osan toteutustyöstä teki Kalle Mikkola. Aineiston muunsi HTML-muotoon v. 1995 Jukka K. Korpela, joka vastaa ulkoasun yms. mahdollisista puutteista. Sivujen muotoa on myöhemmin jonkin verran tarkistettu, ja havaittuja muunnostyön virheitä on korjattu.

Aihepiiriin liittyvää: Aineistoa suomen kielestä.