Nykyajan kielenopas, luku 11 Kirjoittaminen tietokoneella:

Merkkien välistys

Kohdassa Välilyönnit käsiteltiin erilaisia välilyöntimerkkejä. Tässä käsitellään niiden tuottamista tietokoneella sekä muunlaista merkkien välien säätämistä.

Välistys Wordissä

Wordin Lisää/Merkki-komento avaa ikkunan, jonka on Erikoismerkit-välilehdellä mah­dol­li­suus lisätä mm. määrälevyisiä välilyöntimerkkejä. Valittavissa ovat em-väli, en-väli ja ¼ em -väli.

Wordissä ei siis voi tätä kautta kirjoittaa ohuketta, mutta neljännesvälin (¼ em -välin) voi. Sille ei ole valmista pikanäppäilyä, mutta mainitun välilehden Pikanäppäin-painikkeella pää­see tekemään omia asetuksia. Esimerkiksi näppäilyn AltGr+välilyönti (eli Alt+Ctrl+väli­lyön­ti) voi määritellä sellaiseksi.

Esimerkiksi ”J. K. Paasikivi” voidaan siis kirjoittaa siten, että ensimmäisen pisteen jäl­kei­sek­si väliksi kirjoitetaan neljännesväli ja toisen pisteen jälkeiseksi väliksi yhdistävä välilyönti. Ero sen ja välilyönnin välillä voi kyllä olla varsin pieni. Käytännössä neljännesvälin käytöllä ei useinkaan saavuteta mitään erityistä hyötyä, kuten seuraava esimerkki osoittaa. Lisäksi Word ei käsittele neljännesväliä yhdistävänä merkkinä, vaan voi jakaa tekstin eri riveille ohukkeen kohdalta. Tämän takia sen käyttö esimerkiksi luvuissa on ongelmallista.

1 000 000 000 [tavallisia välilyöntejä]
1 000 000 000 [neljännesvälejä]
1 000 000 000 [ohukkeita]

Välistys tekstinkäsittelyssä ja julkaisuohjelmissa

Tekstinkäsittelyssä ja julkaisuohjelmissa voi tekstin osien välistystä usein säädellä yksityis­kohtaisesti ohjelman toiminnoilla. Tällöin ei käytetä määrälevyisiä välilyöntejä, vaan oh­jel­mien komentoja. Esimerkiksi Wordissä voidaan harventaa sana seuraavasti:

Välistys verkkosivuilla

Verkkosivuilla ei määrälevyisiä välilyöntejä ainakaan toistaiseksi yleensä kannata käyttää. Ne nimittäin puuttuvat useimmista käytettävissä olevista fonteista, eivätkä selaimet osaa toteut­taa määrä­levyisiä välilyöntejä kehittyneellä tavalla.

Verkkosivuilla voi käyttää välien pie­nen­tä­mi­seen tyyliohjeiden (CSS:n) tarjoamia keinoja: ominaisuus word-spacing lisää sanojen väliä, letter-spacing puolestaan merkkien väliä. Esimerkiksi merkkaus <span style=​"letter-spacing: 0.2em">​heippa​</span> esittää sanan ”heippa” niin, että sen kirjainten välissä on 0,2 em-yksikköä ylimääräistä tyhjää tilaa.

Yksittäisten merkkien välistyksen säätämiseen, kuten tilan lisäämiseen ajatusviivan edelle tai jälkeen, sopii paremmin margin-ominaisuus. Lisätietoja: Spacing of characters using CSS ja Verkkojulkaisun typografia.