Nykyajan kielenopas, luku 10 Lauseet ja virkkeet:

Voiko sanoa ”voi olla tehnyt”?

Sellaisissa rakenteissa kuin voi olla tehnyt ja saattaa olla tehty on mukana lauseen­vastikkeen omainen rakenne, jossa olla-verbiin liittyy menneen ajan partisiippi. Rakenteita ei pidetä yleis­kieleen kuuluvina, vaikka ne ovat melko tavallisia muun muassa käännöksissä. Tilalle suositellaan lähinnä sellaisia rakenteita kuin on voinut tehdä tai on voitu tehdä. Usein kuitenkin sopisi myös vastaava sivulause taikka yksin­kertaisempi virke, jossa epävarmuus ilmaistaan adverbilla, kuten ehkä. Toisaalta eri vaihto­ehtoihin voi liittyä erilaisia sävyjä.

Ongelma voi olla syntynyt pikkuhiljaa. [suositusten vastainen ilmaus]
Ongelma on voinut syntyä pikkuhiljaa. [suosituksissa korjaukseksi ehdotettu]
On mahdollista, että ongelma on syntynyt pikkuhiljaa. [moitteeton ilmaus, joskin pitkä]
Ongelma on ehkä syntynyt pikkuhiljaa. [moitteeton ja lyhyt ilmaus]

Edellä esitetyt vaihtoehdot voidaan kokea erisävyisiksi. Ensimmäinen ikään kuin vastaa kysymykseen, millainen ongelma on, ja voitaisiin korvata (kömpelöhkösti) sivu­lausetta käyttävällä ilmauksella ”Ongelma saattaa olla sellainen, että se on syntynyt pikkuhiljaa”. Toisessa vaihtoehdossa paino on verbeillä (saattanut syntyä). Kolmas ja neljäs esittävät eriasteisesti, että kyse on mahdollisuudesta, ja tällaisissa vaihto­ehdoissa voidaan muunnella adverbia ilmaisemaan erilaisia mahdollisuuden asteita, esimerkiksi ehkä, mahdollisesti ja hyvin mahdollisesti.

Yleisemmin kuvattuna tässä on kyse ilmaus­tyypistä, jossa täytymistä tai voimista ilmaisevaan predikaattiin, kuten pitää, saattaa, täytyy tai voi, liittyy olla-sana ja menneen ajan partisiippi (kuten tehnyt tai tehtävä) Niihin suositellaan seuraavan­tapaisia korjauksia (mutta muunkin­laiset korjaukset ovat siis mahdollisia):

Valtaoikeudet saattavat olla kaventuneet → Valtaoikeudet ovat saattaneet kaventua
Kirjeen pitäisi olla jo tullut perille → Kirjeen olisi pitänyt jo tullut perille
Muutoksen täytyy olla tapahtunut hiljattain → Muutoksen on täytynyt tapahtua hiljattain

Kielenhuollon kantaa selostetaan Kielikellon 1/2009 artikkelin ”Voiko näin olla sanottu?” – Moni­verbisten predikaattien liitto­muodoista ja Kielitoimiston kielioppi­oppaassa s. 361. Kantaa ei juuri perustella, vaan puhutaan ilmausten luontevuudesta ja vieraiden kielten vaikutuksesta. Epäilemättä esimerkiksi rakenne sana voi olla lainattu (oikeammin: sana on voitu lainata) onkin ainakin osittain ruotsin tai muiden kielten vaikutusta (vrt. esim. ordet kan ha inlånats).

Kielitoimiston kielioppiopas väljentää kantaa seuraavasti:

Jos kuitenkin aineksen -nut/-nyt sisältävä muoto on adjektiivinen (esim. van­hen­tu­nut, pilaantunut), lause on luonnehtiva olla-verbillinen predikatiivi­lause. Tällöin ilmaus saattaa olla vanhentunut vastaa tyypiltään rakennetta saattaa olla vanha.
Ongelma saattaa olla vanhentunut ja hankala.

Säännöissä ei käsitellä ns. agenttipartisiippeja kuten tekemäni, eikä niiden ilmeisesti ole tarkoitus koskea niitä. Esimerkiksi lause Virhe voi olla minun tekemäni on moitteeton.