Nykyajan kielenopas, luku 10 Lauseet ja virkkeet:

Mihin ”joka” tai ”mikä” viittaa?

Relatiivipronomini joka tai mikä viittaa johonkin edeltävän lauseen ilmaukseen, jota sanotaan pronominin korrelaatiksi. Tavallisimmin korrelaatti on pronominia välittömästi edeltävä substantiivilauseke (substantiivi ja sen määritteet), ja tällaiset viittaukset ovat tietysti helppoja hahmottaa.

Ostin uuden puhelimen, jossa on parempi akkukesto kuin vanhassa. Pronominin jossa korrelaatti on uuden puhelimen

Melko tavallinen virhe on, että pronominilla yritetään viitata aiempana olevaan sanaan välissä olevan substantiivin ohi. Usein ilmaus on ymmärrettävä, koska sanojen merkityksen takia lähin substantiivi ei tule kyseeseen korrelaattina. Oikea menettely on kuitenkin se, että korrelaatiksi tarkoitetun sanan edessä käytetään sanaa se.

Tämä on Villen auto, jonka tapasimme eilen. [Sääntöjen mukaan tarkoittaisi, että tapasimme auton]
Tämä on sen Villen auto, jonka tapasimme eilen.

Sanan se sijasta tulee kyseeseen myös muu rajoittava määrite, kuten sellainen tai ainoa.

Hän kysyi sellaisten tuotteiden hintoja, joita meillä ei ole myynnissä. [Tässä joita viittaa ilmaukseen sellaisten tuotteiden]

Viittaussuhteen selventäminen sanalla se merkitsee kuitenkin myös sitä, että relatiivi­lauseesta tulee rajoittava. Ilmauksessa ”sen Villen auto, jonka tapasimme eilen” viitataan tiettyyn Villeen: siihen, jonka tapasimme eilen; käytännössä tällöin tähän Villeen on tutustuttukin vasta eilen. Jos relatiivilauseen ei ole tarkoitus olla rajoittava, on ilmaus muotoiltava toisin. Seuraavassa esimerkissä puhutaan Villestä, jonka puhuja ja kuulija hyvin tuntevat; tällöin ilmaus ”sen Villen, joka” ei tule kyseeseen.

Tämä on Villen auto, joka on nyt matkoilla. [Sääntöjen mukaan tarkoittaisi, että auto on matkoilla]
Tämä on Villen auto. Hän on muuten nyt matkoilla. [Käytetään kahta virkettä, koska on kaksi eri asiaaa.]

Myös itsenäisenä sanana käytetty se voi olla relatiivipronominin korrelaatti, vaikka välissä on muita sanoja.

Laulat sen lauluja, jonka leipää syöt.

Usein epäröidään, voidaanko käyttää sellaisia ilmauksia kuin ”Villen kanssa, joka”, siis sellaisia, joissa relatiivipronominin ja korrelaatin välissä. Niitä on hyvä välttää, mutta nykyisin ne esitetään hyväksyttävinä Kielitoimiston kielioppioppaassa. Siinä on muun muassa seuraava esimerkki:

Hamilton hieroi ennen kisaa sopua Massan kanssa, joka on joutunut tällä kaudella useita kertoja McLaren-kuskin aggressiivisen ajotyylin uhriksi.

Opas kuitenkin lisää:

Tärkeää tällaisissa ilmauksissa on huolehtia siitä, että kokonaisuus hahmottuu lukijalle mahdollisimman vaivattomasti. Jos viittauskohteen ja joka-lauseen välinen postpositio hankaloittaa hahmottamista, ilmaus kannattaa muotoilla toisin:
Luottoluokitusyhtiö Moody’s pudotti Japanin luottoluokitusta maan velan takia, joka on kasautunut vuoden 2009 finanssikriisin seurauksena. – Selvemmin:
Luottoluokitusyhtiö Moody’s pudotti Japanin luottoluokitusta maan velan takia. Velka oli kasautunut vuoden 2009 finanssikriisin seurauksena.

Korjaus on hyvä, mutta jättää tekstiin aivan toisenlaisen ongelman. Se sanoo, että Japanin velka oli finanssikriisin seuraus. Todellisuudessa tarkoitetaan, että velka oli huomattavasti kasvanut finanssikriisin takia.

Koska korrelaatin ja pronominin välissä oleva postpositio käytännössä aina vaikeuttaa hahmottamista jossain määrin, rakennetta on hyvä välttää. Useinkin virkkeen jakaminen kahdeksi virkkeeksi on hyvä ratkaisu. Edellä lainattu autourheiluaiheinen esimerkki olisi paljon sujuvampi, jos siinä ei turhaan välteltäisi nimien toistamista:

Hamilton hieroi ennen kisaa sopua Massan kanssa. Massa on joutunut tällä kaudella useita kertoja Hamiltonin aggressiivisen ajotyylin uhriksi.