WWW yhtenäistävänä järjestelmänä

WWW tarjoaa liityntöjä muihin infojärjestelmiin: Hyperlinkki voi johtaa näihin ilman että käyttäjä juurikaan huomaa mitään. Lisäksi voidaan WWW:hen sijoittaa haluttuihin kohtiin linkkejä em. infojärjestelmiin. Esimerkiksi TKK:n kotisivun loppupuolella olevasta kohdasta "Gopher-palvelimesta" päästään TKK:n Gopheriin ja mm. kirjaston WWW-sivuilta löytyy kohdat, joista saa Telnet- yhteyden Tenttuun tai Teemuun.

Voidaan myös suoraan viitata sopivalla URL:llä, esim. ftp://ftp.funet.fi/pub/doc/law/Finnish/lait/yhdistyslaki.gz

Tiedostopalvelimien (FTP-palvelimien, anonymous FTP:n) käyttöön pääsee "päätasolle" muotoa muotoa ftp://palvelin/ olevalla URL:lla. Esimerkiksi komennolla

www ftp://ftp.funet.fi/

pääsee Funetin tiedostopalvelimen (Funic) käyttöön. (Etuja ftp-ohjelmaan nähden: helpompi, koska on valikkotyyppinen eikä komentopohjainen; tiedoston sisällön saa suoraan katseltavaksi ruudulle; pakatut tiedostot yleensä purkautuvat automaattisesti.)

Harjoitus: Hae Funetin tiedostopalvelimesta väestötietolaki. Vihje: Tiedostopalvelimessa kannattaa miltei aina mennä pubin kautta.