World Wide Web

Asiasisällön mukaan voi tietoa hakea esimerkiksi seuraavasti: valitaan alasvetovalikosta "Navigate" kohta "Internet Starting Points" ja sitten hyperlinkki "Information by Subject". Näin päästään (yhteen) virtuaaliseen kirjastoon, josta kirjan saa saman tien ruudulle.

WWW on lähtenyt käyttäjien tarpeista, ei niinkään atk-ihmisten ideoista. Kehittäjiä: CERN, NCSA, MIT.

Laajenee hyvin nopeasti.

Perustuu ns. asiakas-palvelin-malliin (client-server architecture):

käyttäjä <-> asiakasohjelma <-> palvelin <-> tiedontuottaja

Tavallisin asiakasohjelma Mosaic. Oikeastaan Mosaic on ohjelmaperhe, johon kuuluu mm. X-Mosaic. Usein käsitteet Mosaic ja WWW jopa samaistetaan.

Lyhenteitä, joihin voit törmätä:

Jos sinulla on URL, esim. http://www.vtt.fi, pääset tietoon käsiksi