Sähköpostiosoitteista

Normaalisti sähköpostiosoitteet ovat ns. Internet-muotoisia: jotain@jotainmuuta, missä @-merkin molemmilla puolilla olevat osat voivat koostua pisteellä erotetuista kentistä. Oikeanpuoleinen osa on periaatteessa hierarkkinen, ylin hierarkia (maakoodi tai vastaava) viimeisenä.

Esim.:
jkorpela@vipunen.hut.fi
hack@weetabix.ai.mit.edu

Muunnäköisten osoitteiden muuntamisessa Internet-muotoon auttaa opas Tietoliikenteen käyttö TKK:ssa (liite C).

Osoitteista TKK:ssa:

Jos sinulla on tunnus jossakin TKK:n Unix-koneessa, niin sinulla on automaattisesti myös sähköpostiosoite muotoa

tunnus@kone.hut.fi

Erikoistapaus: Maarintalon HP:ille (ja atk-keskuksen Alphoille) voidaan käyttää yhteistä koneennimeä snakemail sähköpostissa.

Henkilökohtainen sähköpostiosoite eli postialias on muotoa

etunimi.sukunimi@hut.fi

Sellaisen saa lähettämällä postia osoitteeseen sahkoposti@hut.fi

TKK:n henkilökunnan sähköpostialiasten luettelo on Vipusessa tiedostona /p/doc/sahkoposti.luettelo

Vastaavasti voidaan perustaa aliaksia palveluita varten, esim.

atk-neuvonta@hut.fi

tai

tik76002@hut.fi

Perustamispyynnössä pitää kertoa lyhyt kuvaus listan tarkoituksesta sekä kenelle (tai keille) posti ohjataan.

Huom. Käyttäjä voi myös itse perustaa omaa käyttöään varten postituslistan tai aliaksen sähköpostiohjelman tarjoamilla keinoilla, esim. Pinessä käskyllä A. Ryhmäviestinnässä voi yleinen alias kuitenkin olla parempi, koska silloin kaikkien ei tarvitse perustaa ja ylläpitää osoiteluetteloa.

Ryhmäviestinnän muita vaihtoehtoja: ns. listapalvelimiin perustuvat postituslistat ja news-järjestelmän ryhmät.

Listapalvelimilla hoidettaville listoille liittyminen perustuu tyypillisesti seuraavantapaiseen järjestelyyn:

Recently, a Loglan mailing list has been set up on Internet, which you are welcome to join; there has not been much message traffic so far, but we expect it to grow. To subscribe to the list, send the message add jkorpela@lesti.hut.fi loglanists to the Internet address listserv@ucsd.edu and thereafter, any messages you send to loglanists@ucsd.edu will be seen by everyone on the list.