Tiedonhaku, tiedotus, keskustelu

Tiedonhaku: tiedon etsimistä ja lukemista informaatiojärjestelmistä.

Tiedotus: tiedon tuottamista ja levittämistä

Keskustelu: sähköpostitse tai newsien kautta.

Tärkeää: perustuuko tiedon saaminen tiedottajan vai tiedon tarvitsijan aloitteeseen. Esim. ero sähköpostin ja WWW:n välillä.

Tulevaisuudessa pääpaino on järjestelmillä, joissa tietoa on pantu saataville mutta sen saaminen perustuu tarvitsijan aloitteeseen (tiedon hakuun).

80 - 20 -sääntö: 80 % kaikesta on roskaa.

Tiedotuksessa korostuu periaate "tietoa tiedosta" (atk-slangilla: "pointtereita tietoon"): tuodaan esiin asiasta vain kaikkein olennaisin ja kerrotaan tieto siitä, mistä saa tarkempia tietoja.