Käytännön Unix-ohjeita

Kurssilla käytetään Unix-tietokonetta ns. X-ympäristössä eli työasemalla tai X-päätteellä.

X-ympäristöstä:

Yhteydenoton jälkeen kannattaa antaa seuraavat komennot (tällä kurssilla):

setenv PRINTER maari2

setenv NNTPSERVER otax

Muutoin ei tarvitse juurikaan tietää Unixista, koska käytetään lähes yksinomaan sovellusohjelmia (Pine, FTP, Gopher ym.).