Internet

Internet on vaikeasti määriteltävissä oleva käsite.

Tekninen määritelmä: TCP/IP-protokollaa noudattavien verkkojen yhteenliittymä.

Sosiaalinen määritelmä: tietokoneitse tietyllä tavalla vuorovaikutuksessa olevien (miljoonien) ihmisten yhteisö.

Hallinnollinen määritelmä: tiettyä verkkojen yhteenliittymää löyhästi hallinnoiva organisaatio.

Osoitemääritelmä: koneet ja ihmiset, joilla on Internet-muotoinen osoite, esim. vipunen.hut.fi ja jukka.korpela@hut.fi

Palvelumääritelmä: joukko palveluita, joita on tarjolla, mm. sähköposti, tiedostonsiirto, informaatiojärjestelmät, newsit.