Testisivu: miten selaimesi näyttää eri HTML-elementit

Tämä dokumentti on tarkoitettu sen testaamiseen, miten eri selaimet eri tilanteissa näyttävät tai muuten esittävät HTML-dokumenttien elementtejä. Koska dokumentti itse ei sisällä mitään ohjeita ulkoasusta, selain näyttää sen sisällön selaimen omien asetusten mukaisena. Selain näyttää tämän sivun siis käyttäen niitä kirjasinlajeja, värejä ym., joita selain käyttää joko "tehdasasetusten" tai käyttäjän valintojen takia. Koska "tehdasasetusten" käyttäminenkin on valinta, voidaan perustellusti sanoa, että tämä sivu näkyy juuri sellaisena kuin sinä olet valinnut.

Edellä on yksi kappale. Tämä on toinen kappale (p-elementti). Usein selaimet jättävät tyhjää tilaa kappaleiden väliin.

Otsikoista

Tämän sivun alussa on ensimmäisen tason otsikko, ja yllä on toisen tason otsikko. Seuraavassa on esimerkit muista otsikkotasoista.

Kolmannen tason otsikko

Neljännen tason otsikko

Viidennen tason otsikko
Kuudennen tason otsikko