!! progress Edistymistä kuvaava palkki. 0,7
= q Lainaus eli sitaatti. Hän sanoi: Minä elän. Entä sitten?
!! rb Teksti, johon liittyy ruby-huomautus. (rb = ruby base)
!! rp Ruby-huomautukseen liittyvä sulkumerkki.
!! rt Ruby-huomautus (lähinnä itämaisissa kielissä käytetty).
!! rtc Elementti, johon on koottu ruby-huomautuksia.
!! ruby Ruby-huomautuksia sisältävä teksti.
~ s Tieto, joka ei enää ole tarkka tai relevantti. Saatavana enää viiden neljän päivän ajan!
= samp Tietokoneen tuloste. Virheilmoitus oli: Ei sallittu. Mitä se tarkoittaa?
= script Selaimen suoritettava skripti.
!! section Dokumentin rakenneosa.