/tr>
Sisältö
  Elementti Merkitys Testi
~ a linkki Tämä on linkki tekstin joukossa.
~ abbr Lyhenne.

Lyhenne ILO tarkoittaa Kansainvälistä työjärjestöä.

acronym Akronyymi eli lyhennesana. Onkohan Heteka lyhennesana?
~ address Sivun tai sen osan tekijän yhteystiedot. Jukka K. Korpela, jukkakk@gmail.com
applet Javalla tehty sovelma. Tämän pitäisi teoriassa näkyä, jos selain ei tue applet-elementtiä.
= area Selainpohjaisen karttalinkin alue.
!! article Artikkeli, esimerkiksi blogin viesti. Jukan viesti:
Minä myös!
Eikö ollut hieno?
!! aside Sivuhuomautus. Ostin hauen. Laitoin sen ruuaksi.
!! audio Ääniesitys.
~ b Avainsana tms. Luonnollisten lukujen joukko N sisältää nollan.
= base Kantaosoitteen tai target-määritteen oletusarvon asetus.
XX basefont Oletusfontin asettaminen.
!! bdi Tekstin suuntaisuuden saareke. Käyttäjä משה: 42 viestiä
= bdo Tekstin suuntaisuuden ohitus. Tässä on jotain hassua, eikö totta?
bgsound Taustaääni.
big Isompi tekstikoko. Tässä on kaksi sanaa isolla.
XX blink Vilkkuva teksti. Tämä tuskin vilkkuu.
= blockquote Tekstilohko, joka on lainattu ulkopuolisesta lähteestä. Hän sanoi:
Arpa on heitetty.
= body Koko dokumentin runko.
~ br Rivinvaihto esimerkiksi runossa tai postiosoitteessa. Yksi rivi
toinen rivi
= button Painike.
!! canvas Graafinen esitysalue. Selain ei tue canvas-elementtiä.
= caption Taulukon otsikko (selite).
Brutopian kansantalouden kehitys
Tähän tulee tietoja taulukkomuodossa.
center Keskittäminen vaakasuunnassa.
Tämä on keskitetty.
~ cite Teoksen nimi. Olen lukenut Alastalon salissa monta kertaa.
= code Tietokonekoodi. Aloita tiedot XML-tagilla <varasto>.
= col Taulukon sarake.
yksi
kaksi
= colgroup Taulukon sarakkeiden ryhmä.
yksi 1
kaksi 2
?? command Komentovalikkoon kuuluva komento
!! data Tieto, jolle on koneluettava muoto Se tapahtui kahdeksan kertaa.
!! datalist Yhdistelmä, joka koostuu tekstikentästä ja valikosta
~ dd Nimi-arvo-yhdistelmien listaan kuuluva arvo.
toisintosana
= del Poistettu sisältö. Asiasta huolehtii sotaministeriö puolustusministeriö.
? details Yksityiskohtaisia tietoja, jotka voidaan jättää pois näkyvistä.
Nopeus: 12 m/s
Suunta: pohjoinen
= dfn Termin määrittelyesiintymä. Sana kalkas tarkoittaa koiralohta.
dir Hakemistotyyppinen luetelma.
 • kissa
 • koira
 • ~ div Yleinen lohkotason elementti ilman erityistä semantiikkaa. Tekstiä.
  div-elementti.
  Lisää tekstiä.
  ~ dl Nimi-arvo-yhdistelmien lista, esimerkiksi määritelmien lista.
  synonyymi
  toisintosana
  ~ dt Nimi-arvo-yhdistelmien listaan kuuluva nimi.
  synonyymi
  ~ em Korostus. Tämä on todella tärkeä asia.
  ! embed Ulkoisen median upottaminen.
  = fieldset Lomakkeen kenttien ryhmä.
  Nainen
  Mies
  !! figcaption Kuvateksti tai vastaava.
  Omakuva.
  !! figure Kuvitus. Voi sisältää esimerkiksi kuvan ja kuvatekstin.
  Tässä on kuvan vaihtoehtoteksti. Tässä on toisen kuvan vaihtoehtoteksti.
  !! footer Sivun tai sen osan lopputunniste.
  © 2014 Jukka K. Korpela.
  font Fontin ominaisuuksien (koko, fonttilaji, väri) asetus. Pelasin A:n heti.
  = form Verkkolomake.
  frame Kehys.
  frameset Kehikko, kehysten joukko, joka sisältää frame-elementtejä.
  ~ h1 1. tason otsikko (koko sivun otsikko)

  Sivun otsikko

  ~ h2 2. tason otsikko

  2. tason otsikko

  ~ h3 3. tason otsikko

  3. tason otsikko

  ~ h4 4. tason otsikko

  4. tason otsikko

  ~ h5 5. tason otsikko
  5. tason otsikko
  ~ h6 6. tason otsikko
  6. tason otsikko
  = head Dokumentin metatietoa sisältävä elementti.
  !! header Otsake, joka sisältää johdannon tai navigointia.
  Otsikko
  ? hgroup Otsikkoryhmä.
  Otsikko
  Aliotsikko
  = hr Aiheen vaihto. Sen pituinen se.
  Ja sitten aivan muuhun asiaan.
  = html Juurielementti eli koko HTML-dokumentti.
  ~ i Erilainen sisältö (”alternate voice”). Hevonen (Equus ferus)
  = iframe Sisäinen kehys, jonka sisällä on erillinen dokumentti.
  = img Kuva. Tässä on kuvan vaihtoehtoteksti.
  = input Lomakkeen kenttä.
  = ins Lisäys. Tämä on välittömästi toteutettava.
  isindex Yksinkertaisen hakutoiminnon käyttöliittymä.
  = kbd Käyttäjän syötettä esittävä teksti. Näppäile lopeta ja odota.
  ! keygen Avainparien luonti salausta varten. Salaustaso:
  = label Lomakkeen kentän selite.
  = legend Lomakkeen kenttien ryhmän selite (otsikko).
  Asiakkaan nimi Sukunimi:
  Etunimi:
  = li Listan kohta.
  • kissa
  = link Linkitystä koskevaa metatietoa.
  listing Valmiiksi muotoiltu leveä teksti. binmode STDOUT, ":utf8"; print "Hello world \x{263A}!\n";
  !! main Sivun pääsisältö, ilman sivuston navigointia yms.
  = map Karttalinkki.
  !! mark Korostus. Tällöin vesimaksu nousee.
  marquee Rullaava, ticker-tyyppinen teksti. Tämä on tervehdys sinulle, suomalainen, hämäläinen, tai kuka lienetkin
  menu Luetelma
  • kissa
  • koira
  ? menuitem Komento, joka käynnistetään ponnahdusvalikosta
  = meta Metatieto.
  !! meter Mittari, joka esittää jotain suuretta yleensä graafisesti. 0,7
  XX multicol Monipalstainen esitys. Multicol-elementti oli aikoinaan toteutettu Netscape-selaimessa.
  !! nav Navigointiosa.
  XX nextid Eräänlainen tunniste. Täysin vanhentunut elementti.
  nobr Rivinvaihtojen esto elementin sisällä. Tässä on pilkulla erotettuina ilmauksia, joiden halutaan kunkin pysyvän yhdellä rivillä: 1 000 000 000, 500 €, F-1
  noembed Upotetulle elementille vaihtoehtoinen sisältö. Tämä näkyy vain, jos selain ei tue embed-elementtiä.
  noframes Kehyksille vaihtoehtoinen sisältö frameset-elementissä.
  ~ noscript Sisältö, jonka selain esittää, jos skriptit eivät ole käytössä.
  = object Olio, kuten kuva, upotettu dokumentti tai liitännäinen.
  = ol Järjestetty lista.
  1. kissa
  2. koira
  = optgroup Valikon kohtien ryhmä.
  = option Valikon kohta (vaihtoehto).
  !! output Laskettu tulosarvo.
  = p Kappale.

  Tämä sivu on tarkoitettu erilaisten HTML-sivuja käsittelevien ohjelmien testaamiseen.

  Käytännössä sivun käyttö edellyttää tietoja HTML:stä ja sivun lähdekoodin tutkimista.

  = param Olion parametri.
  plaintext Pelkkää tekstiä sisältävä aineisto.
  = pre Valmiiksi muotoillun tekstin lohko.
  Mieleni minun tekevi,
  aivoni ajattelevi
  !! progress Edistymistä kuvaava palkki. 0,7
  = q Lainaus eli sitaatti. Hän sanoi: Minä elän. Entä sitten?
  !! rb Teksti, johon liittyy ruby-huomautus. (rb = ruby base) kalkas
  !! rp Ruby-huomautukseen liittyvä sulkumerkki. (
  !! rt Ruby-huomautus (lähinnä itämaisissa kielissä käytetty). uroshaahka
  !! rtc Elementti, johon on koottu ruby-huomautuksia. kalkas (uroshaahka)
  !! ruby Ruby-huomautuksia sisältävä teksti. kalkas (uroshaahka)
  ~ s Tieto, joka ei enää ole tarkka tai relevantti. Saatavana enää viiden neljän päivän ajan!
  = samp Tietokoneen tuloste. Virheilmoitus oli: Ei sallittu. Mitä se tarkoittaa?
  = script Selaimen suoritettava skripti.
  !! section Dokumentin rakenneosa.
  Tämä on sivun jako-osa.
  = select Valikko.
  ~ small Sivuhuomautus, ”small print”. Niinhän siinä kävi. Kuten kaikki tietävät.
  !! source Video- tai audiodatan lähde.
  XX spacer Tyhjä tila. Tuskin toimii
  = span Yleinen tekstitason elementti ilman semantiikkaa. Ihan kiva, all right?
  ~ strong Tärkeys. Lue ohjeet. Lue erityisesti kohta 2.
  strike Yliviivattu teksti. Mitähän tuumailin ajattelin?
  = style Tyylisääntö.
  = sub Alaindeksi. CO2 tarkoittaa hiilidioksidia.
  ? summary Yksityiskohtaisen tiedon selite.
  Tila: toiminnassa Nopeus: 12 m/s
  Suunta: pohjoinen
  = sup Yläindeksi. m3 on kuutiometrin tunnus.
  = table Taulukko.
  A B
  C D
  = tbody Taulukon rivien ryhmä.
  A B
  C D
  = td Taulukon solu.
  Tietosolu
  !! template Malline, jonka avulla voidaan luoda HTML-katkelmia.
  = textarea Monirivinen tekstinsyöttökenttä.
  = tfoot Taulukon alatunniste.
  A B
  C D
  = th Taulukon otsikkosolu.
  Otsikkosolu
  = thead Taulukon otsikkorivien ryhmä.
  A B
  C D
  !! time Ajan ilmaus (päivä, kellonaika tai molemmat). Tämä sivu on luotu .
  = title Dokumentin ulkoinen otsikko.
  = tr Taulukon rivi.
  A B
  !! track Ajastettu tekstiraita (videota varten).
  tt Tasalevyinen fontti. Tulos: 1043. Kiinnostavaa!
  ~ u Tekstin merkitseminen esim. väärin kirjoitetuksi. Käytä komentoa Tallenna. Valitse sopiva nimi.
  = ul Järjestämätön lista.
  • kissa
  • koira
  = var Muuttuja. E = mc²
  !! video Videoesitys.
  ! wbr Sallittu rivinvaihtokohta. Seuraavan pitäisi tarvittaessa rivittyä asteriskien (*) jäljestä: tämä*on*vain*yksinkertainen*testi*vailla*mitään*merkityssisältöä
  xmp Esimerkkikoodin lohko. <p>Hei maailma!</p>
   xxx Ei määritelty Jotain xxx ja jotain muuta.
  Ensimmäisen sarakkeen merkitysten selitykset
  ! uusi elementti HTML 4:ään verrattuna, mutta selainten vanhastaan tuntema
  !! uusi elementti, ei ole aiemmin ollut määrittelyissä eikä yleensä selaimissa
  + elementin määritelmää on laajennettu esimerkiksi uusilla määritteillä
  ? ollut luonnoksissa, ei ole HTML5-määrittelyssä, on HTML 5.1 -luonnoksessa
  ?? ollut luonnoksissa, ei ole HTML5-määrittelyssä eikä HTML 5.1 -luonnoksessa
  elementti on julistettu vanhentuneeksi (obsolete) mutta kuvattu
  X elementti on mainittu, mutta ei kuvattu
  XX elementti on mainittu, mutta ei kuvattu, eikä se toimi nykyselaimissa
  = elementti on olennaisesti samanlainen kuin HTML 4:ssä
  ~ elementti on määritelty osittain toisin kuin HTML 4:ssä (merkityksen muutos).